Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Att sälja en skola ­ en multimodal analys av två gymnasieskolors informationsbroschyrer

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Hedvig Åberg; Jenny Lundgren; Simin Pirooz; [2007]
    Nyckelord :Marknadsföring; multimodal analys; ideationell str;

    Sammanfattning : Med den här uppsatsen vill vi titta närmare på hur gymnasieskolorna i Göteborg marknadsför sig. Vi vill sevilken värld en niondeklassare möter på sin väg att välja gymnasium. LÄS MER