Sökning: "idebank"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet idebank.

 1. 1. At Cycles' End Kollaborativt musikskapande och kreativa processer i ett progressivt doom-metal band

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Rubin; [2019]
  Nyckelord :Kollaboration; Kreativitet; Musikalisk kommunikation; Repetitionsprocess; Videodokumentation; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Collaboratio; Creativity; Musical Communication; Repetition Process; Video Documentation; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kollaborativt musikskapande fungerar i det progressiva doom-metal bandet At Cycles' End, och därmed också fördjupa kunskapen om hur den kreativa processen mellan bandets medlemmar går till, hur idéer bedöms och värderas, hur kommunikationen fungerar, samt på vilka sätt videodokumentation kan användas både i skapande- och repetitionssituationen och i vetenskaplig reflektion. Studien har en kvalitativ inriktning, genom aktionsforskning och deltagande observation genomförd med videodokumentation under fem repetitionstillfällen. LÄS MER

 2. 2. Matematik utanför matteboken : -en idébank med praktiska övningar i matematik, utifrån LGR11 och Favorit matematik 1B

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Linde; [2019]
  Nyckelord :Didaktik; Inlärningsstilar; Material; Praktisk matematik; Utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Vi kör hinderbana" : Läromedlets inverkan på individanpassning i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Adrian Julin; Tommy Lundberg; [2016]
  Nyckelord :Individanpassning; Läromedel; Inkludering; Differentiering; Bedömning; Individualisering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida läromedel kan underlätta individanpassningen i ämnet idrott och hälsa på mellanstadiet. Då läromedel är ett brett begrepp har vi fokuserat på läromedel i form av läroböcker, lärarhandledningar och digitala läromedel. LÄS MER

 4. 4. Framtidens Flexibla Sporthall : För mer tidseffektiva sporthallar

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Ferngren; [2015]
  Nyckelord :development; sporthall; ball sports; lighted floors; sport floor; flexible sports floor; utveckling; sporthall; bollsport; kampsporter; flexibelt golv; lysande golv; kompakt lösning;

  Sammanfattning : This report contains a developing project about a future indoor sport center. The project should provide inspiration on how to shorten set-up times between different sports. The client for the project is the municipality of Karlstad and the project is a thesis for the Bachelor of Science in Innovation and Design, 2015. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation & Utveckling inom proAros

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lisa Alm; Patrik Birgersson; [2012]
  Nyckelord :Innovation; kommunikation; ledarskap och organisation;

  Sammanfattning : Problem:proAros har en idébank som är framarbetad av utvecklingsenheten för att främja idégenerering och nytänkande inom organisationen. Problemet är att idébanken inte används av de anställda. Hemsidan har blivit marknadsförd, men ändå verkar ingen använda sidan för att lämna sina idéer. LÄS MER