Sökning: "ideell förening"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden ideell förening.

 1. 1. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 2. 2. ETT BIBLIOTEK UTAN BIBLIOTEKARIER : När en ideell förening tar över driften av det lokala barnbiblioteket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joakim Pasma; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka biblioteket Kinderbücherei Bahrenfeld BüBa och sättet de bedriver sin verksamhet. Jag vill undersöka hur det faktum att biblioteket är föreningsdrivet med all personal på volontärbasis påverkar hur biblioteket fungerar och styrs. LÄS MER

 3. 3. Från eldsjäl till chef : En studie om ledarskap inom festivalorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Bergholtz; Emma Hafsteinsdóttir; [2020]
  Nyckelord :Transformativt; Transaktionellt; Ledarskap; Ideell förening; Festivalorganisation; Efterföljare; Ideellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå ledarskapet hos ideella samt bolagsägda festivalorganisationer och skillnaderna mellan respektive parter, då det i Sverige har skett ett skifte när det kommer till vilken sorts organisationsform som dominerar marknaden. Forskningsfrågor: Hur skiljer sig ledarskapet i en föreningsdriven festivalorganisation från en bolagsdriven festivalorganisation? Metod: Till vår uppsats har vi använt oss av en induktiv ansats där vi hade ett öppet teoretiskt sinne när vi började med den empiriska insamlingen. LÄS MER

 4. 4. IdrottsAB vs ideell förening : En jämförande studie som undersöker organisationsformers resursberoende inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Löfgren; Herman Larsen; [2020]
  Nyckelord :Commercial; Football; Institutional Theory; Non-for-profit; Organizational form; Professional; Resource Dependence; Resource Dependence Theory; Fotboll; Ideell; Institutionell teori; Kommersiell; Organisationsform; Professionell; Resursberoende; Resursberoendeteorin;

  Sammanfattning : Genom historien har den svenska idrottsrörelsen kännetecknats som en folkrörelse. På senare tid har fotbollsföreningar i Sverige övergått från att vara en del av den organiserade demokratiska folkrörelsen vars främsta syfte är att främja folkhälsan till att idag bedrivas som företag med syftet att tjäna pengar. LÄS MER

 5. 5. Spänningen mellan det ideella och kommersiella inom svensk elitfotboll : – En kvalitativ studie om villkoren som utmanar idrottens demokrati

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Kronlund; Ljeutrim Makolli; [2019]
  Nyckelord :idealism; commercialism; Swedish elite football; elite football club; democracy within associations; non-profit association; sport limited liability company; new institutional theory; legitimacy; isomorphism; decoupling; institutional logics; idealism; kommersialism; svensk elitfotboll; elitfotbollsförening; föreningsdemokrati; ideell förening; IdrottsAB; nyinstitutionell teori; legitimitet; isomorfism; löskoppling; institutionella logiker;

  Sammanfattning : This study aims to explore how individuals who are operating Swedish elite football clubs manage the tension between non-profit and commercial logics, and whether organizational form is important when managing them. The respondents in this study are individuals with positions at the very highest organizational level, and predetermined themes that concern the tension within Swedish elite football were used in the design of the interview guide. LÄS MER