Sökning: "ideell förening"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden ideell förening.

 1. 1. Nedlagda järnvägar : Intresse och avveckling för annan markanvändning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Frida Bolin; Kristin Hellström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet spelar en stor roll i dagens samhälle och det inverkar även stortpå markanvändningen eftersom mark behöver tas i anspråk vid bildande avjärnvägsfastigheter. I Sverige finns det idag ett antal nedlagda järnvägar somingen förvaltar. Detta på grund av att verksamheten som en gång bedrevs intelängre är aktuell. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie om Endometriosföreningen och dess möjlighetatt påverka landstingspolitiker i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Johnson; [2018]
  Nyckelord :Patientförening; Endometriosföreningen; Stockholms läns landsting; landstingspolitiker; lobbying;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar personer med livmoder. Endometriosvården ansesav många vara bristfällig. Patienter blir runtslussade och har svårt att få en tidig diagnos.Endometriosföreningen är en ideell förening som förutom att stötta drabbade patienter verkar för attpåverka beslutsfattare. LÄS MER

 3. 3. Planering och uppföljning i elitidrottsföreningen Östers IF : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amir Omerovic; Magdalena Nedanovska; Therese Boberg; [2018]
  Nyckelord :Non-governmental organization; planning; control; strategic planning; budget; performance measurement.; Ideell förening; ekonomistyrning; planering; uppföljning; strategisk planering; budget; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan kommersialiseringen och professionaliseringen tog fart har fotbollen i Sverige vuxit från att endast ha varit en idrott till att bli en kommersiell näringsverksamhet med avlönade yrken. Då omsättningarna inom elitidrottsföreningarna ökar, ökar även kraven på och behovet av en avancerad ekonomistyrning. LÄS MER

 4. 4. Som medsyster, eller som medarbetare? : - En kvalitativ studie om emotionellt arbete i en kvinnosolidarisk ideell förening

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Olivia Alhällen; Daniela Klingberg; [2018]
  Nyckelord :Emotional labour; voluntary work; meaningful work;

  Sammanfattning : Hochschild's study of emotional labour, how emotions are handled in wage work involving interaction with others, was the starting point for emotional labour studies. However, previous research on emotional labour in the non-profit sector is rather limited. LÄS MER

 5. 5. "Döden räcker inte för att man ska sluta med ett missbruk" : En kvalitativ studie om klienters erfarenhet av socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Niklas Juth; Joanna Neogard Schönnings; [2018]
  Nyckelord :Socialt arbete; makt; missbruk; socialtjänst;

  Sammanfattning : I denna studie valde vi att undersöka vilka erfarenheter klienter har av socialtjänsten när de fått stöd, hjälp eller behandling för sin missbruksproblematik. Vi ville ta reda på om klienterna upplevt att de fått vara delaktiga i beslutsprocessen som rör deras insats från socialtjänsten. LÄS MER