Sökning: "ideell"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade ordet ideell.

 1. 1. “Från lek, till allvar” - En kvalitativ studie om hur ledarskap professionaliseras i svenska fotbollsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ivan Kalami; Buba Sanyang; [2022-02-16]
  Nyckelord :ledarskap; Professionalisering; Ideell förening; Fotbollsföreningar; ledare; Ledarstilar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur ledarskap professionaliseras i fotbollsföreningar i Sverige, samt om graden av professionaliserat ledarskap skiljer sig mellan föreningarna och divisionerna. Vi utförde 14 kvalitativa intervjuer med ledare i fotbollsföreningar verksamma från Allsvenskan ner till Division 5. LÄS MER

 2. 2. SOM EN SAMHÄLLSHJÄLTE I EN KONTROVERSIELL BRANSCH - En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Ribbing; Rönna Wernbom; [2022-02-10]
  Nyckelord :Legitimitet; diskurs; socialt ansvarstagande; ideell; kontroversiell; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett diskursivt perspektiv analysera hur socialt ansvarstagande kan kommuniceras i syfte att legitimera en ideell organisation som samtidigt tillhör en kontroversiell bransch. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är van Leeuwens diskursiva strategier och Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 3. 3. Ideellt ledarskap inom ridsporten : En kvalitativ studie om ledarskap på nationell och lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ebba Brömster; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :leadership; non-profit; non-profit leadership; sports; equestrian; Swedish equestrian federation; SvRF; job characteristics model; developmental leadership; motivation; conventional leadership; ledarskap; ideell; ideellt ledarskap; sport; ridsport; Svenska ridsportförbundet; SvRF; job characteristics model; utvecklande ledarskap; motivation; konventionellt ledarskap;

  Sammanfattning : Det har genomförts omfattande forskning inom ledarskap på vinstdrivande företag men området avseende ideellt ledarskap har blivit försummat. Tidigare studier har föreslagit transformational leadership som ett produktivt ledarskap inom sport, där utvecklande ledarskap är den svenska motsvarigheten till teorin. LÄS MER

 4. 4. Internt varumärkesbyggande i ideella idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur ideella idrottsföreningar influeras av strategier kring internt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anton Ignatius; Oskar Bergsman; [2022]
  Nyckelord :Internal brand building; communication; motivation; values; nonprofit work; non-profit sport clubs; payment; Internt varumärkesbyggande; kommunikation; motivation; värderingar; ideellt arbete; ideell idrottsförening; arvode;

  Sammanfattning : Inledning - Idrottens ideella föreningar är en av de viktigaste samhällsnyttorna i Sverige. Dessa är beroende av ideell arbetskraft, kraft som har en nedåtgående trend. LÄS MER

 5. 5. Ideellt ledarskap : En kvalitativ studie med fokus på ledarbeteenden i ideella idrottsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lukas Svensson; Kenan Karic; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarbeteende; ideella organisationer; idrottsorganisationer;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har blivit en viktig del av det svenska samhället. Formellaledare har många gånger det yttersta ansvaret över hela eller en specifik del aven ideell organisation. LÄS MER