Sökning: "ideella föreningar"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden ideella föreningar.

 1. 1. Ideella föreningars hantering av GDPR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Samuel Henriksson; [2020]
  Nyckelord :GDPR; General data protection regulation; Information security; Integrity; Non profit organzations;

  Sammanfattning : Personuppgiftlagen (PUL) fanns mellan 1992 och 2018 för att skydda människors personliga integritet. The General data protection regulation tog över 2018 dels för att fylla i de luckorsom fanns i PUL men också för att samma regler skulle gälla i alla EUs medlemsländer. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsstyrning i Mälardalens Studentkår : Benchmarking utförd med studentkårer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Karlsson; AnnaCéline Vinje; Anna Folkesson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit organizations; strategy; legitimacy; business management; Ideella föreningar; strategi; legitimitet; verksamhetsstyrning; mål;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Hur bör Mälardalens Studentkår forma sin verksamhetsstyrning så att de lyckas nå verksamhetens mål? Hur ska Mälardalens Studentkår erhålla en högre legitimitet på sitt lärosäte och på så sätt värva fler medlemmar? Syfte:                        Syftet med studien är att bidra med insikt om Mälardalens Studentkårs resursutnyttjande, genom att utveckla organisationens verksamhetsstyrning, som i sin tur kan leda till en högre legitimitet. Metod:                     Studien inriktar sig på en kvalitativ fallstudiemetod. LÄS MER

 3. 3. Det bör finnas en lägstanivå på kontroll och styrning för alla projekt : En kvalitativ studie om vilka effekter resultatstyrning har på biståndsarbetet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Déogratias-William Girumugisha; Alvaro Orellana Valverde; [2020]
  Nyckelord :Biståndseffektivitet; resultatstyrning; Ideella föreningar; biståndsorganisationer; kostnadseffektivitet; resultatorienterade strategier; icke vinstdrivande företag;

  Sammanfattning : Inledning: Bistånd ger förutsättningar för att människor skall få lika möjligheter samt leva ett värdigt liv. Då majoriteten av biståndsverksamheter i Sverige bedrivs av skattemedel ställs stora krav på att kontrollera hur dessa pengar används. LÄS MER

 4. 4. Ideella föreningar och outsourcing – utmaningar och möjligheter : En fallstudie om fotbollsklubben Degerfors IF

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Oskar Ek; Linn Josefsson; Max Ryberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Revisorns roll i svenska lokala partiföreningar : faktorer som påverkar revisorernas handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Natalia Edalova; [2020]
  Nyckelord :Auditor; non-profit organization; political party; agency theory; stewardship theory; discretion; Revisor; revision; politiska föreningar; ideella föreningar; agentteori; stewardshipteori;

  Sammanfattning : I Sveriges val 2018 fick åtta partier mandaten i Riksdagen: M, C, S, V, L, KD, SD och MP. Partiernas organisation finns på tre nivåer. Partiföreningen finns på lokal nivå och omfattar vanligtvis en kommun. Partidistriktet kallas den länsvisa organisationsnivån. LÄS MER