Sökning: "ideella organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden ideella organisationer.

 1. 1. ”Sanningen måste fram någonstans” : Hemlösas perspektiv på insatser mot hemlöshet i Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Marina Kostadinova; Magdalena Sundkvist; [2021]
  Nyckelord :Homeless perspectives; Non-profit organisations; Remedial actions; Social services; Hemlösas perspektiv; Ideella organisationer; Socialtjänst; Åtgärdande insatser;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how homeless people in Gävle municipality experience the remedial actions to stop homelessness. Eight homeless individuals, four acutely homeless and four living in municipal shelters, were interviewed for the purpose of thisresearch. LÄS MER

 2. 2. Den svenska textilbranschens väg mot en cirkulär ekonomi

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Carlsson; Alva Hägerström; [2021]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; incitament; re:applikationer; samarbete; textilier; återanvändning;

  Sammanfattning : Sverige konsumerar idag som om det finns betydligt mer resurser än vad som faktiskt finns tillgängligt på vår jord och textil är den femte högsta kategorin när det kommer till utsläpp av växthusgaser. Detta har politiker bland annat inom Sverige och på EU-nivå fått upp ögonen för och har tagit fram handlingsplaner för en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Öka återanvändningen och återvinningen av textiler i Ronneby kommun : En studie över dagsläget och producentansvarets införande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Textil; återanvändning; återvinning; kommun; textilavfall; textilinsamling; miljö; klimat;

  Sammanfattning : Undersökningen utfördes åt Ronneby Miljö & Teknik AB, som är ett kommunalägt bolag i Ronneby kommun. Bolaget är inom kommunen ansvarigt för renhållning, fjärrvärme och likande. Precis som i många andra kommuner i Sverige går idag textilavfallet till energiåtervinning genom förbränning. LÄS MER

 4. 4. ”ATT DU BETER DIG ANNORLUNDA, DET GÖR SÅ ATT MÄNNISKOR DRAR SIG UNDAN" : En kvalitativ studie om personer som lever i hemlöshet och deras situation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victoria Magnusson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : That people in homelessness are beggars and crazy people are preconceptions inherited through generations, and to date, there is still a lot of discrimination towards people living in homelessness. The aim of the study is to investigate people working in non-profitable organisations targeting people in homelessness´s perception of people in homelessness´life situations. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetskommunikation som verktyg : Hur tryck från intressenter inverkar på ridsportföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ann-Sofie Johansson; Fanny Lund Ödmark; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; non-profit associations; stakeholders; sustainability communication; sustainability reporting; Hållbarhet; ideella föreningar; intressenter; hållbarhetskommunikation; hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : Alla behöver vara med och bidra till hållbar utveckling. Under senare tid har det blivit allt viktigare att arbeta kring hållbarhetsfrågor för att främja hållbar utveckling. I tidigare forskning har det framkommit att organisationer som använder intressentengagemang i hållbarhetsredovisningen kan utvinna fördelar. LÄS MER