Sökning: "ideellt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden ideellt arbete.

 1. 1. Internt varumärkesbyggande i ideella idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur ideella idrottsföreningar influeras av strategier kring internt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anton Ignatius; Oskar Bergsman; [2022]
  Nyckelord :Internal brand building; communication; motivation; values; nonprofit work; non-profit sport clubs; payment; Internt varumärkesbyggande; kommunikation; motivation; värderingar; ideellt arbete; ideell idrottsförening; arvode;

  Sammanfattning : Inledning - Idrottens ideella föreningar är en av de viktigaste samhällsnyttorna i Sverige. Dessa är beroende av ideell arbetskraft, kraft som har en nedåtgående trend. LÄS MER

 2. 2. Ideella drivkrafter inom Försvarsmakten : En studie om fackligt engagemang inom Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Roger Karlsson; Martin Abramsson; [2022]
  Nyckelord :Non-profit driving forces; motivation; union involvement; Armed Forces; Officers Union; OFR O; Ideella drivkrafter; motivation; fackligt engagemang; Försvarsmakten; Officersförbundet; OFR O;

  Sammanfattning : Sammanfattning Officersförbundet hade i januari 2022 en mycket hög anslutningsgrad på över 91 %, jämfört med snittet på den svenska arbetsmarknaden om ca 69 %. Det finns ett antal förklaringar till denna höga siffra och beroende på vem som svarar så ges de olika tyngd och betydelse. LÄS MER

 3. 3. Så är vi, fastän många, en enda kropp : – en studie av anställda medarbetares attityder till ideellt arbete i barn- och ungdomsverksamhet i Svenska kyrkan.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christine Sörner; [2022]
  Nyckelord :Emplyee attitudes; voluntarism; non-profit; lived ecclesiology; Av fri vilja på fritid; Anställda medarbetares attityder; idealitet; ideellt arbete; levd ecklesiologi; Av fri vilja på fri tid;

  Sammanfattning : This is a study on the attitudes towards voluntarism and non-profit work, as expressed by employees in the Church of Sweden's children and youth activities. The study has had a mixed methods design, reflecting in the fact that the study at large is two-part, a quantitative part and a qualitative part that complement each other's results. LÄS MER

 4. 4. Burnout och Work-Family Conflict hos alpina U16-tränare : Ideellt arbete med hälsan som insats?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :André Lopez; Emelie Persson; [2022]
  Nyckelord :Work family conflict; Burnout; Coaching; Alpine skiing; Performance; elite alpine skiers; tränarlänkskidor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av, samt faktorer som bidrar till work-family conflict (WFC) och burnout bland ideella och icke-ideella U16-tränare inom alpin skidåkning. För att besvara syftet ställdes frågeställningarna: “hur ser förekomsten av burnout och WFC ut hos ideella respektive heltidsanställda alpina U16-tränare?”, “finns det något samband mellan WFC och burnout för alpina U16-tränare?” och “finns det något samband mellan arbetade timmar, burnout och WFC hos alpina U16-tränare?”. LÄS MER

 5. 5. Att skapa historia genom engagemang : en studie om hur engagerade människor skapar och omskapar Stabergs kulturmiljö i Falun

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Lindberg; [2022]
  Nyckelord :världsarv; sociala fält; historiska trädgårdar; engagemang; kulturreservat; platsidentitet;

  Sammanfattning : En kulturmiljö är en lämning, bygd eller område som påverkats av mänsklig verkan och är en del av ett kulturarv. Den här uppsatsen syftar till att förstå varför det sker socialt engagemang i Stabergs kulturmiljö och vad denna plats har för betydelse för de engagerade. LÄS MER