Sökning: "ideellt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden ideellt arbete.

 1. 1. Volontärarbete för idrottens överlevnad : En kvalitativ studie om vad som motiverar personer att ta förtroendeuppdrag i små idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nova Svanberg; [2020]
  Nyckelord :Idrottsföreningar; motivation; volontärer; ideellt arbete;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag ungefär 20 000 idrottsföreningar och inom tidigare forskning har fokus legat på stora idrottsföreningar där en blandning av betalt och ideellt arbete förekommer, trots att många föreningar är mindre än så. Inom mindre idrottsföreningar arbetar medlemmarna helt utan ekonomisk kompensation, vilket har lett till forskningsfrågan för denna kandidatuppsats, ”Vad motiverar personer med förtroendeuppdrag inom små idrottsföreningar att arbeta ideellt för föreningen?”. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar unga vuxna till att arbeta ideellt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Clara Hedlund; Anna Marble; [2020]
  Nyckelord :non-profit organization; volunteering; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; Herzberg two factor model; Maslow hierarchy of needs; ideell organisation; ideellt arbete; motivation; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; Herzberg tvåfaktormodell; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har en stor betydelse för det svenska samhället. För att de ideella organisationerna ska kunna fortsätta bidra till samhället är det viktigt att organisationerna är tillräckligt attraktiva för att rekrytera och behålla ideella arbetare eftersom dessa individer är väsentliga för de ideella organisationernas överlevnad. LÄS MER

 3. 3. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Svanberg; [2020]
  Nyckelord :lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Sammanfattning : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. LÄS MER

 4. 4. Hur idrottsföreningar bedriver verksamheter ekonomiskt : En kvalitativ intervjustudie med åtta idrottsföreningar i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Berggren; Amanda Chienh; [2020]
  Nyckelord :Sports; Non-Profit Sportsorganisations; Financial Management; Sport; Ideella Idrottsföreningar; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Ekonomin har blivit viktigare för idrottsföreningar där omsättningen ökar samtidigt som samhället och förbund ställer högre krav på föreningarna än tidigare. Idrottsföreningar är i grunden ideella verksamheter, men precis som företag behöver de generera intäkter för att fortleva. LÄS MER

 5. 5. Passion för nation - En kvalitativ studie om motivation till ideellt engagemang inom studentnationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marta Celina Brejwo; Emelie Wiberg; Filippa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Agency theory; motivation; student nation; volunteer work; hierarchy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Agentteori, Motivation, Studentnationer, Ideellt arbete, Hierarki. Syfte: Syftet är att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom ideellt arbete på studentnationer. LÄS MER