Sökning: "ideframtagning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ideframtagning.

 1. 1. Radikal produktinnovation : En studie om företags inställning och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Micaela Drugge; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen går framåt i ett högt tempo och ny teknik dyker ständigt upp på marknaden. För att vara konkurrenskraftiga behöver företag därför satsa på arbete med innovation. En del som behöver ingå i innovationsarbetet för att långsiktigt förbli framgångsrikt är arbete med radikal innovation. LÄS MER

 2. 2. Ipad-hållare för såmaskin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

  Författare :Nicklas Ekstrand; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten redogör för ett examensarbete i industridesign på kandidatnivå – Mittuniversitetet.Projektet innefattar att ta fram en hållare för Ipad Air med funktionsknappar för styrning avVäderstads applikation via bluetooth. LÄS MER

 3. 3. Åtkomlighetsproblem på gjutmaskin för sliperstillverkning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Fredrik Magnusson; Emil Göransson; [2012]
  Nyckelord :Skyddsräcke; säkerhet; gjutmaskin; ideframtagning; arbetsplattform; trappstege.;

  Sammanfattning : Efter en önskan om höjd säkerhet i samband med arbetsuppgifter gällande en gjutmaskin hos Abetong AB, genomfördes detta examensarbete. Ett flertal observationer och intervjuer genomfördes tillsammans med gjutmaskinens operatörer. Informationen ledde till en bättre uppfattning om vad problemet innebar. LÄS MER

 4. 4. Framtidens återvinningscentral : - utveckling ur besökares och anställdas perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anna Jonasson; Sofie Sjödin; [2007]
  Nyckelord :återvinningscentral; utformning; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den ökade konsumtionen i samhället gör att vi producerar allt större mängder avfall. För att minska avfallets negativa effekter på hälsan och den omgivande miljön behövs en god avfallshantering. LÄS MER