Sökning: "idehistoria metod"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden idehistoria metod.

 1. 1. Historiens dialog - en framtidens vård : barnmorskans röst ur ett idéhistoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Kempe; Annika Nilsson; [2020]
  Nyckelord :barnmorska; idéhistoria; jordemodern; närvaro; känslomässigt arbete; reflektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet befinner sig barnmorskan i en tid av förändring, vilket är väldokumenterat rent historiskt. Men barnmorskans röst är av intresse att veta mer kring. Genom tidskriften Jordemodern framkommer barnmorskans röst och hennes tankar och idéer kring sitt vårdande. LÄS MER

 2. 2. Filmmediets konstfullhet i backspegeln : En medieestetisk diskussion med utgångspunkt i filmpropositionsdebatten 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Simon Lindberg; [2016]
  Nyckelord :aesthetics; archival value; art; art philosophy; art value; Bertolt Brecht; cult ritual; culture; culture industry; discourse; discourse analysis; film industry; film medium; film politics; government bill on film; Harry Schein; history of ideas; ideology; interdisciplinary; Leo Tolstoy; Martin Heidegger; Marxism; media aesthetics; media history; Michel Foucault; ontology; press debate; realpolitik; socialist culture; social ritual; Vladimir Nabokov; Walter Benjamin; working-class movement; work of art; arbetarrörelsen; arkivvärde; borgerlighet; Bertolt Brecht; diskurs; diskursanalys; estetik; filmavtal; filmbransch; filmmediet; filmpolitik; filmproposition; filmreform; Harry Schein; idéhistoria; ideologi; konst; konstfilosofi; konstfrämjande; konstperspektiv; konstupplevelsen; konstverk; konstvärde; kultritual; kultur; kulturindustri; Leo Tolstoy; Martin Heidegger; marxism; medieestetik; mediehistoria; Michel Foucault; ontologi; pressdebatt; realpolitik; socialistisk kultur; socialritual; tvärvetenskap; Vladimir Nabokov; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ställer samt söker besvara frågor om konstens ontologi, filmmediet som konst samt analyserar hur konstbegreppet framträder i pressdebatten beträffande den svenska regeringens filmproposition som inleddes mars 2016. Uppsatsens frågeställningar besvaras med hjälp av en metod härledd ur flera metodiska och teoretiska traditioner. LÄS MER

 3. 3. Thinking back and thinking forward – through her own split. En metateoretisk studie om självbiografisk metod och trauma hos Shoshana Felman och Maxine Hong Kingston

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Christina Kall; [2015-12-01]
  Nyckelord :Shoshana Felman; Maxine Hong Kingston; What Does a Woman Want?; The Woman Warrior; autobiography; trauma; perverted agency; feminism; testimony;

  Sammanfattning : Is it possible to speak or write about yourself, if you are considered, or experience yourself, as not able or allowed to do so? Can a person gain subjectivity and agency in limited situations? In this study I outline a new term called perverted agency to examine moments and figures within the text and the autobiographical gesture where limited spaces are transformed by a renegotiation of a hierarchy of values. According to literature critic Shoshana Felman in What Does a Woman Want? (1993), women cannot write autobiographies due to trauma and its impact upon memory. LÄS MER

 4. 4. Mystik och metod. Albert Schweitzers tolkning av Paulus teologi i ljuset av den "mystika vändningen"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Joakim Svensson; [2015-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is an attempt to study some post-modern theological positions with regard to their growing interest in the use of mystical theology and mysticism in theological research in the academic post-modern world, and to see if the 19th century theologian Albert Schweitzer couldprove a resource for this understanding of mystical theology. This position is known in the essay as ”the mystical turn. LÄS MER

 5. 5. Teologi som kontrapunkt. En studie i Sarah Coakleys metod théologie totale

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anna Cöster; [2014-06-27]
  Nyckelord :Sarah Coakley; Théologie totale; trinity; power-in-vulnerability; desire; contemplative prayer; kenosis; new Catholic feminism; Gregory of Nyssa; David F. Ford; Stephen Bevans;

  Sammanfattning : The theologian Sarah Coakley has developed a theological method, which she calls théologie totale.This essay examines the methodological criteria for this method. To understand how its anthropology, epistemology and theology are shaped, the criteria are analyzed within a theoretical framework, in which mainly David F. LÄS MER