Sökning: "identification"

Visar resultat 1 - 5 av 3626 uppsatser innehållade ordet identification.

 1. 1. EUROPEISK IDENTITET EN KVANTITATIV STUDIE OM HUR EUROPEISK INTEGRATION PÅVERKAR GRADEN AV EUROPEISK IDENTIFIKATION I LÄNDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johannes Päts; [2021-04-13]
  Nyckelord :Europeisk identifikation; nationell identifikation; europeisk integration; Schengenområdet; Eurozonen;

  Sammanfattning : Despite numerous papers and research on how different aspects are affecting levels of European identification, there are relatively few studies that are scrutinizing how European integration and how different levels of European integration are affecting levels of European identification. This research fills that gap. LÄS MER

 2. 2. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 3. 3. Piecing the Puzzle: Restorative Justice with Children and Young Offenders in Scandinavia, an Interview Study with Professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nancy Gutiérrez Olivares; [2021-02-04]
  Nyckelord :Restorative Justice; Children and Young Offenders; Victim Offender Mediation; Youth Punishment; Restorative Processes; Social Work; Scandinavian Justice Systems;

  Sammanfattning : The modern roots of restorative justice in Scandinavia go back to the emergence of the mediationmovement in Norway in the mid 1970s (Miers, 2001), a process that reached Sweden in the late 1980s(Wahlin, 2005). Victim Offender Mediation (VOM) in Sweden, and Youth Punishment (YP) inNorway, are some of the processes based on the primary components of restorative justice. LÄS MER

 4. 4. ERASMUS AND ITS EFFECTS ON PARTICIPANTS’ EUROPEAN IDENTITY An Interview Study of Swedish Exchange Students

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Elofsson; [2021-02-03]
  Nyckelord :Erasmus programme; European identity; collective identity; identity; exchange students; transactionalism;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to examine how students that have participated in theErasmus programme perceives the effect it has had on their European identity.Theory: A theoretical framework based on Karl Deutsch’s theory of transactionalism incombination with the concepts of “identity” and “European identity” are used tounderstand and explain the effects of the Erasmus programme on students’identification with Europe. LÄS MER

 5. 5. Catholic Public Theology on YouTube: The Articulation of Public Theology on Social Media

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Terese Norstedt Hedman; [2021-01-28]
  Nyckelord :public theology; YouTube; social media; composite content; computer-mediated; communication;

  Sammanfattning : This study explores the articulation of Catholic public theology on the social media platform YouTube. To do this it works with both a minimal and maximal definition of public theology and establishes several markers and tasks associated with its identification. LÄS MER