Sökning: "identifiera en affärsidé"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden identifiera en affärsidé.

 1. 1. Möjligheten för småföretagande att få banklån : En jämförelsestudie mellan tre banker på mindre orter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sabina Ibrisagic; [2019]
  Nyckelord :Mortgage; scoring; equity ratio; cash flow; guarantee; Panträtt; scoring; soliditet; kassaflöde; borgen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar möjligheten för småföretagare att få banklån på mindre orter. Metoden som används i studien är en kvalitativ metod som bygger på tre stycken intervjuer med respondenter som befinner sig på banker belägna på mindre orter. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem & motivation : En studie av två säljföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sebastian Johansson; Johan Köhl; Alexander Levén; [2013]
  Nyckelord :belöning; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens snabbt föränderliga värld krävs det mer än en bra affärsidé och en god struktur i ett företag för att lyckas. Den viktigaste resursen i dagsläget för företagen är personalen. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer i svenska streetwearföretag : en fallstudie av företagen Caliroots, FRCTN, Hollywood, Junkyard och Sneakersnstuff

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Camilla Hallberg; Victoria Fagerlind; [2012]
  Nyckelord :success; key success factors; streetwear; retail; framgång; framgångsfaktorer; detaljhandel;

  Sammanfattning : Framgång innebär att lyckas, att uppnå goda resultat. Begreppet har flera betydelser. Det kan handla om att lyckas på ett personligt plan men det kan även handla om att etablera, utveckla och förverkliga ett företags affärsidé. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av en produktionslinje för designade trägolv vid Kährs

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Olof Mattisson; [2012]
  Nyckelord :AB Gustaf Kährs; LEAN; 5S; Logistik; OEE; SMED;

  Sammanfattning : AB Gustaf Kährs grundades 1857 i Nybro och 1947 blev Kährs först med att få patent på ett trägolv. Enligt Kährs är deras affärsidé att erbjuda miljövänliga och högkvalitativa trägolv för privata, offentliga och kommersiella miljöer. Under de senare åren har marknaden för robustare och mer formgivna trägolv vuxit. LÄS MER

 5. 5. Nätverkets, Affärsidéns och Timingens betydelse : En studie om Entreprenörskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Jenna Burtsov; Jenny Nissinen; Mathias Swanström; [2012]
  Nyckelord :nätverk; affärsidé; timing; entreprenör; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera hur faktorer såsom nätverket, affärsidén samt timingen är betydelsefulla inom entreprenörskap. Detta för att blivande entreprenörer, stödverksamheter samt entreprenörskapsforskare ska få en mer rättvisande bild av entreprenörskapets faktorer. LÄS MER