Sökning: "identifikation"

Visar resultat 1 - 5 av 627 uppsatser innehållade ordet identifikation.

 1. 1. Att lägga ett pussel : En kvalitativ studie om skolorsarbete med identifikation av och stödjande insatser för nyanlända elever i misstänkta språk-, läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marlene Sevä; Anna-Lotta Fahlström; [2023]
  Nyckelord :newly arrived pupils; bilingualism; reading and writing difficulties; second language development; nyanlända; flerspråkighet; språk-; läs- och skrivsvårigheter; andraspråksutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how schools identify and support newly arrived students in language developmental and/or reading and writing related difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which eight teachers and special education needs teachers participated. LÄS MER

 2. 2. Mediebilden av ukrainska flyktingar jämfört med syriska : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av SVT Nyheter och Dagens Nyheters rapportering av flyktingar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rakel Clinton; Julia Gillan; [2023]
  Nyckelord :Flyktingar; andrafiering; solidaritet; empati; global utblick och kosmopolitisk utblick;

  Sammanfattning : Sedan ukrainakrigets utbrott har det blossat upp diskussion kring huruvida det görs skillnad på flyktingar och flyktingar. Medan många av de ukrainska flyktingarna välkomnades med öppna armar och empati bemöttes flyktingar under 2015 ofta med motstånd och resistens. LÄS MER

 3. 3. “Att kavla upp för solidaritet” - En kvalitativ studie om risk- och hälsokommunikation ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Axede; Clara Ringqvist; [2022-02-10]
  Nyckelord :risk communication; health communication; social marketing; risk perception; pandemic; covid-19; sensemaking; motivation; responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka motivation och ansvar i relation till vaccination. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Material: Tre fokusgrupper om 3-4 deltagare. LÄS MER

 4. 4. Single-peaked gamma-ray bursts in the Fermi GBM catalogue

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Henric Hintze; [2022]
  Nyckelord :astroparticle physics; GBR; gamma-ray burst; single-peaked; single peaked; shock breakout; Fermi; GBM; gamma-ray burst monitor; light curve; low-luminosity; low luminosity; closure relation; astropartikelfysik; GBR; gammablixt; singelpeakad; shockbreakout; Fermi; GBM; gammablixtmonitor; ljuskurva; ljuskurvor; lågluminositets;

  Sammanfattning : Gamma-ray burst light curves are notoriously irregular, yet a significant number consists of a single fast-rising, exponentially decaying pulse. These are called single-peaked light curves. LÄS MER

 5. 5. Upplevt förtroende till influencers över sociala medier och genuinitetens betydelse : studie av unga kvinnliga följare och hur de upplever genuinitet hos och förtroende för influencers i sociala medier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Albin Algehed; Alice Unosson; [2022]
  Nyckelord :Influencer; följare; förtroende; genuinitet; tillit; identitet; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks förtroende och genuinitet på sociala medier. För att konkretisera studeras en av Sveriges största influencer- Bianca Ingrosso. LÄS MER