Sökning: "identify"

Visar resultat 1 - 5 av 15813 uppsatser innehållade ordet identify.

 1. 1. The Internal Crisis of a Corporation. Effects on coordination, cooperation, integration and communication by the Covid-19 Pandemic

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Haidar Doueh; Rebecca Gartz; [2022-02-16]
  Nyckelord :Communication; coordination; integration; cooperation; Consulting; transport; digital; real estate; material handling; internal communication; MNC; crisis communication; pandemic; Covid-19;

  Sammanfattning : Communication is a part of coordination, integration and cooperation. Mainly, communication links the three aforementioned components, it is something that is maintained mainly within a multinational corporation. Crisis, including pandemics, come and go. Crises affect both corporations and the world in general. LÄS MER

 2. 2. GENDERS IN EUROPE: A qualitative study on the construction of gender-neutral language - Sweden as an example

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Nilsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :Gender-neutral language; Gender Identity; Hen; Non-binary; Pronouns; Healthcare; European Union; Sweden;

  Sammanfattning : The visibility of individuals who advocate for and identify with genders outside the genderbinary has risen during recent years, but these individuals still face discrimination in many ways. With regard to this the European Commission launched a strategy in 2020 with focus on equal rights for LGBTIQ individuals with an indication that healthcare and gender-inclusive language are pivotal areas for strengthening equality and representation. LÄS MER

 3. 3. Barns rätt till skydd och barns rätt till delaktighet - (o)förenliga rättigheter? En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares beskrivningar av att arbeta med barn och ungas delaktighet vid LVU-ärenden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebecca Sylten; [2022-02-08]
  Nyckelord :children’s participation; ; article 12 of the convention on the Rights of the child; compulsory care; care of young people special provision act; child perspective; children’s perspective; social worker perspective;

  Sammanfattning : Several investigations and reports show that Swedish social services do not sufficiently provide children’s and young people’s right to participation in cases of care of young people (special provision) act. The aim of this study was to explore how, if at all, social workers working with children and young people in Western Sweden describe themselves working with children’s participations in cases of care of young people (special provision) act. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans förutsättningar för en tidig identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Wennerberg Korneliusson; Susanna Wingård; [2022-02-07]
  Nyckelord :Sepsis; identify; experience; nurse; nursing care; sepsissyndrome; early diagnosis; missed diagnosis; disease attribute; symptom assessment; knowledge; competense; screening tool; biomarkers; infection;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten i sepsis är hög och en snabb identifiering samt en tidig administrering av antibiotika är av högsta prioritet för att undvika septisk chock där risken för allvarliga komplikationer med dödlig utgång föreligger. Sjuksköterskan är den i vårdteamet som arbetar närmast patienten och besitter största möjligheten att identifiera sepsis i ett tidigt skede. LÄS MER

 5. 5. The role of qualification and experience in Greek Parallel Support: Teachers’ personal views A qualitative study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Adamantia Lamprini Lioliou; [2022-01-27]
  Nyckelord :parallel Support; teachers‘ perspective; teachers‘ qualifications; special education; experience;

  Sammanfattning : Aim: This study attempts to identify notable differences in the implementation of Parallel Support (PS), given different levels of qualification and experience of teachers providing it. The wider aim is to explore those teaching attributes that may be most clearly associated with successful PS practices, by collecting and analyzing the perceptions of eight teachers with various types of qualification in special education, who are presently working or have worked in the PS provision. LÄS MER