Sökning: "identitet med hjälp av kläder"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden identitet med hjälp av kläder.

 1. 1. [...] Allt jag köper säger ju vem jag är, […] då är hon ändå och påverkar där.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Tijana Kaleb; Ivona Stanic; [2018]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Consumer Culture Theory; Social Identity Theory; influencer; konsument; sociala medier; konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Influencers har idag blivit ett aktuellt ämne där allt fler konsumenter låter sig inspireras av influencers publikationer. Vi har därmed valt att undersöka detta problem genom att studera hur den svenska influencern Kenza har en inverkan på unga konsumenters identitetsskapande via sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Ett obegränsat jag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Josefin Wilkens; [2017-06-26]
  Nyckelord :Identitet; Performativitet; rörelse; färg;

  Sammanfattning : Textil-Kläder-Formgivning, Steneby.... LÄS MER

 3. 3. Ett omslag trovärdigt nog att köpas : En kvalitativ studie om gestaltningen av mannen och kvinnan på tidningsomslag till modemagasin

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jenny Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Male gaze; Female Gaze; Gender Theory; Ethos; Manlig blick; Kvinnlig blick; Genusteorin; Etos;

  Sammanfattning : Det finns forskare som menar att medierna är med och skapar vår identitet, därför måste vi ställa oss kritiska till de bilder vi ser. Enligt Gillian Rose ska vi med noggrannhet granska de bilder som exempelvis ett omslag har, för där det finns vissa kriterier vi måste ta hänsyn till. LÄS MER

 4. 4. Hur mottages budskapet om etiska arbetsförhållanden? : En studie med programmet Sweatshop

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sylvia Cheung; Anna Eek; [2016]
  Nyckelord :Sweatshop; etiska arbetsförhållanden; etisk konsumtion; kommunikation; information overload;

  Sammanfattning : Samhället vi lever i idag är stark betonat av konsumtion. (Svensson, 2015) Genom konsumtion uttrycker man sin identitet och image. (Bengtsson & Östberg, 2011) Inte minst när det gäller klädkonsumtion. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars tankar om stil : En studie om 16 åringars klädstil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hans Meyer Diaz; [2016]
  Nyckelord :Identitet; personlighet; smak; klädstil; livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka ungdomars tankar om klädstil. Hur uttrycker ungdomar sin klädstil? Vad betyder ungdomars klädstil för dem? Metod Studien använder sig av kvalitativa intervjuer. Fyra 16 åriga elever intervjuades. En ljudinspelare och intervjuguide användes som hjälp. LÄS MER