Sökning: "identitet och normer"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade orden identitet och normer.

 1. 1. SÅ SKA DU GÖRA QUEERHET Normativitet i en normbrytande kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Jerneborg; Klara Virolainen; [2023-04-24]
  Nyckelord :queer; HBTQ; normer; community; performativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur personer som identifierar sig som queer upplever normer inom queer-communityt. Utifrån frågeställningar riktade mot beskrivningar, upplevelser och strategier har vi ämnat fördjupa förståelsen för queera personers livsvillkor. LÄS MER

 2. 2. SVERIGES BESLUT ATT ANSÖKA OM NATOMEDLEMSKAP Förklaring utifrån tre IP-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Dahlén; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit förklara Sveriges beslut att ansöka om Natomedlemskap utifrån tre IP-perspektiv, nämligen realism, liberalism och konstruktivism och därmed härleda mer specifika förklaringar till denna typen av vägval/beslut som ett Natomedlemskap. Uppsatsen är en teorikonsumerande studie, där det enskilda fallet står i fokus. LÄS MER

 3. 3. Från missförstådd flicka till kvinna med ADHD : En kvalitativ studie av kvinnors identitetsskapande och självförståelse i relation till att diagnostiseras med ADHD i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Andersson Ottilia; Hansson Maja; [2023]
  Nyckelord :Identitet; Identitetsskapande; Genus; Normer; Stigma; Kvinnor; ADHD;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the creation of identity of women who were diagnosed with ADHD in adulthood. This is done through research questions making visible different social norms and strategies affecting the women’s identity and self-understanding. LÄS MER

 4. 4. ”Sexualitet” i förskolan – en blind fläck : En kvalitativ studie med textanalys av didaktiska planeringar i förskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kashma Izat; [2023]
  Nyckelord :Barns sexualitet; undervisning; förskola; textanalys; didaktiska frågor; Van Poeck och Östmans integrativa undervisningsmodell; normer; värden; identitet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för denna studie är att bidra med kunskap om vilka normer och värden som blir synliga i didaktiska planeringar för förskolan som berör barns sexualitet. Teoretiska perspektiv för studien är de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? samt Van Poeck och Östmans undervisningmodell. LÄS MER

 5. 5. Under press : En studie om A-traktorförares gruppidentitet, omgivningen och medias påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Petra Markrud; Abdallah Naif; [2023]
  Nyckelord :social identity; social categorization; group identity; tractor class A-drivers; media social media; social identitet; social kategorisering; gruppidentitet; A-traktorförare; media sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa A-traktorförares upplevelser av att ingå i en grupp som är stigmatiserad av samhället – hur de socialt konstruerar och reproducerar sin gruppidentitet i en kontext där de är ifrågasatta i media, liksom av sin omgivande sociala kontext. Social identitetskonstruktion, gruppnormer och sociala normer, och andra etablerade teorier och koncept användes för att tolka våra resultat. LÄS MER