Sökning: "identitet och turism"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden identitet och turism.

 1. 1. Koncept till campingbutik : Förbättringsarbete av campingbutik med fokus på platsinnovation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anni Liljegren; [2020]
  Nyckelord :Platsinnovation; Camping; Dalarna; Grafisk Design;

  Sammanfattning : Detta projekt har gjorts i Leksand, 2019, som ett examensarbete för en kandidatexamen i Teknisk design. Anledningen för att detta arbete görs är att förbättra en campingbutik på Leksands Strands camping med fokus på platsinnovation. LÄS MER

 2. 2. Kärlek till anime - en tillräcklig reseorsak? : En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Anime tourism; anime; manga; travel motivations; landscapes; identity; destination marketing; Anime-turism; anime; manga; resemotiv; landskap; identitet; destinationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kärlek till anime – en tillräcklig reseorsak? En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer Författare: Linda Smedberg Handledare: Jasmina Beharic Examinator: Hans Wessblad Ämne: Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) 15 HP, HT 18 Datum: 14/1–2019   Syfte och forskningsfråga Syftet med denna uppsats är att ge en förståelse till vilka resemotiv anime-fans har för att besöka en anime-destination. Uppsatsen förklarar vilka dessa resemotiv är. LÄS MER

 3. 3. Revisorers strategi för att upprätthålla sitt oberoende.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Stina Eriksson; Viktoria Molin; [2019]
  Nyckelord :Auditors’ independence; Social identity; Professionalism; Economy; Independence; Impartiality; Objectivity.; Revisorers oberoende; Social identitet; Professionalism; Ekonomi; Självständighet; Opartiskhet; Objektivitet.;

  Sammanfattning : Ett flertal redovisningsskandaler har ägt rum världen över där revisorer varit inblandade, vilket gjort att revisionskvaliteten ifrågasatts och framförallt revisorernas oberoende. Tidigare studier rapporterar om faktorer som kan påverka oberoendet där gåvor, social identitet, professionalism, relationer, påtryckningar, rykte och ekonomi har visat sig kunna påverka revisorernas agerande. LÄS MER

 4. 4. Active Knäred - Tourism as a driving force for urban growth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Axel Lönnqvist; [2018]
  Nyckelord :Tourism; Urban growth; Knäred; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project is investigating how a village can be developed by using tourism as the main driving force. Knäred is a villa- ge with around 1200 inhabitants that has had a decreasing population the past 20 years. It has been decided that the old train stop will be opened for passenger transportation again. LÄS MER

 5. 5. Samisk livssyn och synen på naturen med särskilt fokus på renskötsel på Hornslandet i Hudiksvall : Konflikt eller samexistens med det svenska storsamhället?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Agneta Christina Lård; [2018]
  Nyckelord :samer; renar; sedvanemarker; livssyn; natursyn; relation till naturen; ursprungsbefolkning; rättigheter; identitet.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING      Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera samernas livssyn och syn på naturen och om och i så fall hur denna syn i praktiken kommit i konflikt med det svenska storsamhället (staten, myndigheter och den svenska allmänheten). I syftet ingår att undersöka vad lagen säger om rennäring. LÄS MER