Sökning: "identitet på marknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden identitet på marknaden.

 1. 1. Estrid : att bygga ett varumärke på feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Antonia Olsson Aasen; Frida Nouvel; Cecilia Bos; [2021]
  Nyckelord :Feminism; Commodified Feminism; Cultural Branding; Marketing Communication; Feminism; Kommodifierad Feminism; Kulturell Branding; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Inom marknadskommunikation har det genom åren blivit allt viktigare för företag att engagera sig i sociala frågor i syfte att bygga upp sitt varumärke (Dahlén, Lange & Rosengren2017). Genom samhällsutvecklingen har synen på könsstereotyper och ideal förändrats vilket har bidragit till att feministiska budskap inom reklam har tagit en väsentlig roll. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesidentitet och varumärkesbild på svenska gårdsbutiker : en kvalitativ studie på etablerade gårdsbutiker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Fathima Uvais; Herman Karlsson; [2020]
  Nyckelord :varumärkesbild; varumärkesidentitet; gårdsbutiker; brand image; brand identity; farm shops;

  Sammanfattning : Varumärkesidentiteten och varumärkesbilden är något som finns med i många företags strategiska planering. Genom att planera sin varumärkesidentitet och tydligt förmedla den till sina kunder ökar chansen att etablera ett starkt varumärke som klarar sig länge på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Visual Merchandising : Har visual merchandising en betydande roll inom second hand?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Pettersson; Emma Johansson; Fredrica Enström; [2020]
  Nyckelord :Second hand; Visual merchandising; Sustainability; Second hand; Visual merchandising; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Second hand-handeln i Sverige växer allt mer och antalet aktörer inom marknaden ökar. Konsumenter sätter allt större krav på hur företag framställer sina produkter och designar sina butiker. Konventionell handel skiljer sig åt från second hand-handeln då strategier inom visual merchandising följs mer noggrant. LÄS MER

 4. 4. "Har ni stoppat kakor i ölet, är ni helt dumma i huvudet?"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Amanda Knöös; Emmie Lindh; [2020]
  Nyckelord :bryggerier; alkohol; hantverksöl; hantverksbryggerier; mikrobryggerier; nätverk; visuell kommunikation; sociala medier; strategisk kommunikation; varumärke; identitet; lokalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur hantverksbryggerier i Göteborg arbetar med sin externa strategiska kommunikation genom sina nätverk, på sociala medier, med sin grafiska profil samt genom försäljning och distribution. Valet av teman gjordes för att få en helhetsbild av bryggeriernas verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Konsumentinsikt på ölmarknaden : En kvalitativ studie om köpbeslut och uppfattning av autenticitet bland konsumenter av hantverksöl

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Rönnholm; Jesper Lindström; [2019]
  Nyckelord :Microbreweries; craft beer; beer; authenticity; consumer insight; Mikrobryggerier; Hantverksöl; Öl; Autenticitet; Konsumentinsikt;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondet har mikrobryggerier runt om i världen tagit allt större marknadsandelar från nationella och internationella bryggerier. Trots en växande marknad är marknadsklimatet däremot långt ifrån idealiskt för många småbryggare. Lönsamheten är låg och marknaden präglas av hårdare konkurrens. LÄS MER