Sökning: "identitetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet identitetsarbete.

 1. 1. Stilkonsumtion framför nyproduktion : En kvalitativ studie med unga konsumenter kring konsumtionsvanor och identitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sanna Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :consumption; style; identity work; sustainability; style consumption; garment consumption; Konsumtion; stil; identitetsarbete; hållbarhet; stilkonsumtion; plaggkonsumtion;

  Sammanfattning : De bilder som omger oss i vardagen är alla en del i hur vår identitet formas och utarbetas. Kläder och mode kan betraktas som en del av dessa bilder och har således stor påverkan på hur identitetsprocesser ser ut och och uppvisas. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten att nyttja sin kompetens på riktigt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Amanda Sundgren; Sandra Tjellander; [2018]
  Nyckelord :motivation; publicly employed nurse; staffing nurse; competence; autonomy; managing; collegial support; morality; role performance; identity work; motivation; landstingssjuksköterska; bemanningssjuksköterska; kompetens; autonomi; styrning; kollegialt stöd; moral; rollföreställning; identitetsarbete;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative interview study that investigates what enables motivation for publicly employed nurses and how this affects their choice to be publicly employed in front of the alternative of becoming staffing nurses. As analysis tools, the sociological concepts of valuerational and rational-purposeful actions, idealization and identity work is use in conjunction with the psychological theoretical model Self-determination theory. LÄS MER

 3. 3. Att prestera på topp non-stop - En studie om studenters identitetsarbete på tre topputbildningar

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Tea Pettersson; Sofia Miram Olsson; [2018]
  Nyckelord :identity work; social identity; elite identity; professional identity; top education;

  Sammanfattning : Research on identity has for a long time been a popular area within management. In particular, studies have discussed how identities can be linked to the organizations in which individuals belong to. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara sitt yrke - En uppsats om identitetsarbete inom yrkesroller

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Deborah Grönberg; Åsa Holmgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Hade inte YouTube funnits hade jag inte haft den synen på livet som jag har” - Högstadieelevers identitetsarbete genom läsning av traditionell och digital litteratur ”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Mathilda Månsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att förstå vilka texter ungdomar på högstadiet läser i och utanför skolan men också synliggöra hur de resonerar kring sitt identitetsskapande i relation till läsning av traditionella och digitala texter. Strävan ligger i att belysa svenskundervisningen och utveckla en vidgad förståelse för vilka läsvärldar som bör ingå i svenskundervisningen och i vilken utsträckning svenskämnet ger utrymme för ungdomarnas identitetsarbete. LÄS MER