Sökning: "identitetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet identitetsarbete.

 1. 1. Att prestera på topp non-stop - En studie om studenters identitetsarbete på tre topputbildningar

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Tea Pettersson; Sofia Miram Olsson; [2018]
  Nyckelord :identity work; social identity; elite identity; professional identity; top education;

  Sammanfattning : Research on identity has for a long time been a popular area within management. In particular, studies have discussed how identities can be linked to the organizations in which individuals belong to. LÄS MER

 2. 2. Stilkonsumtion framför nyproduktion : En kvalitativ studie med unga konsumenter kring konsumtionsvanor och identitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sanna Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :consumption; style; identity work; sustainability; style consumption; garment consumption; Konsumtion; stil; identitetsarbete; hållbarhet; stilkonsumtion; plaggkonsumtion;

  Sammanfattning : De bilder som omger oss i vardagen är alla en del i hur vår identitet formas och utarbetas. Kläder och mode kan betraktas som en del av dessa bilder och har således stor påverkan på hur identitetsprocesser ser ut och och uppvisas. LÄS MER

 3. 3. The reproduction of glass walls - A Social Identity perspective on groups in office landscapes with free seating

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Voss-Lagerlund; David Hedman; Felicia Jönsson; Josefine Sandnes; [2017]
  Nyckelord :Free seating; social identity; reproduction; physical environment; groupings; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett socialt identitetsperspektiv fördjupa kunskapen kring förekomsten av grupperingar i kontorslandskap med fri placering. Metod: Studien utgår ifrån en iterativ metod där semistrukturerade intervjuer har tillämpats. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara sitt yrke - En uppsats om identitetsarbete inom yrkesroller

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Deborah Grönberg; Åsa Holmgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Högskolan - det självklara valet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Elfman; Åsa Henriksson; [2017]
  Nyckelord :identitet; meningsskapande; högskola; valprocess; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera elever som läser ett högskoleförberedande program på gymnasiet i årskurs tre och deras val att påbörja ett  högskoleprogram med yrkesexamen direkt efter studenten. Frågeställningarna vi lyfter är vilken betydelse högskoleutbildning har för ungdomarna i deras karriärvalsprocess, vilka strategier de tar sig an för en högskoleutbildning samt vilka identitetskonstruktioner ungdomarna gör i valet till högskola. LÄS MER