Sökning: "identitetskonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet identitetskonflikt.

 1. 1. Namnet ska ge rötter, men också vingar – En sociolingvistisk undersökning av invandrade föräldrars namnval till sina svenskfödda barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elaine Sjödin; [2021-10-01]
  Nyckelord :namn; förnamn; namnval; invandrade föräldrars namnval; identitet; identitetskonflikt; diskurs; deologi; makt; majoritetssamhälle;

  Sammanfattning : I föreliggande kvalitativa studie undersöks vilka faktorer invandrade föräldrar kan se som väsentliga när de väljer namn till sina svenskfödda barn samt om namnvalen kan ses som en del i en identitetsskapande process. Om så är fallet undersöks om det finns någon konflikt mellan olika identitetsframställningar. LÄS MER

 2. 2. Vem är slöjdaren? : Erbjudna identifikationer i tidskriften Hemslöjd(en) 1933-2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pelle Hällje; [2021]
  Nyckelord :Hemslöjd; slöjd; hemslöjden; hemslöjdsrörelsen; slöjdare; nationalism; kulturarv; folkkonst; konsthantverk; identifikation; identifikationer; kulturell identitet; mångkultur; territorialitet; Gerda Boëthius; Nämnden för Hemslöjdsfrågor; Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund; materialitet; naturmaterial; objektifikation; materiell kultur; byråkratins logik; subaltern; subalternisering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de identifikationer som erbjuds av tidskriften Hemslöjden (från 2011 Hemslöjd). Som källmaterial används alla ledartexter samt, som komplettering, framsidor under dess utgivning under åren 1933–2020. LÄS MER

 3. 3. Kultur som en arena för identitetspolitik : En diskursanalys av internationella konflikter i Eurovision Song Contest.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Annika Andersson; [2020]
  Nyckelord :Eurovision Song Contest; konstruktivism; identitet; identitetskonflikt; internationella konflikter; internationella relationer;

  Sammanfattning : The cultural event Eurovision Song Contest has shown signs to contain international conflicts where countries have not been able to keep them out of the competition, which has created a “spill over effect” on the event. This thesis has aimed to investigate why culture, in this case the Eurovision Song Contest, has become an arena for international identity politics, as the contest should be a depoliticised arena. LÄS MER

 4. 4. Karriärkvinnan : att vara kvinna och chef i mansdominerade branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hanna Jönsson; Sara Lindberget; [2018]
  Nyckelord :Kvinna; chefskap; egenskaper; motstånd; familjeliv; identitet; kultur; socialisering;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att beskriva, förstå och försöka förklara de erfarenheter och upplevelser som kvinnliga chefer har. Den valda frågeställningen lyder: “Hur uppfattar kvinnliga chefer sig själva i förhållande till sitt chefskap och sin egen väg dit?”. LÄS MER

 5. 5. Från utställningsobjekt till människa : gestaltning av samer i Dagens Nyheter under ett halvt sekel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Emma Nilsson; Marcus Alm; [2018]
  Nyckelord :Ethnic minorities; Sami; Sweden; Dagens Nyheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den samiska befolkningen är Europas enda urfolk, och likt ursprungsbefolkningar världen över är deras kamp för lika rättigheter konstant. Kampen för samerna inom de svenska riksgränserna har skapat en identitetskonflikt, där befolkningen tvingats på en svensk identitet med exempelvis undervisning på svenska istället för på samiska. LÄS MER