Sökning: "identitetspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet identitetspolitik.

 1. 1. Identitet och försoning : En narrativ analys av hur försoningsprocessen samt relationen mellan identitet och försoning i Rwanda efter folkmordet 1994 gestaltas i Netflix-serien Black Earth Rising (2018)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sandra Sjödén; [2022]
  Nyckelord :Identitet; Försoning; Black Earth Rising 2018 ; Rwanda; Postkolonialism; Religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur försoningsprocessen efter folkmordet i Rwanda 1994 framställs i Netflix-serien Black Earth Rising (2018) samt hur relationen mellan identitet och försoning gestaltas. De identitetsmarkörer som behandlas är hutu/tutsi samt västerländsk/afrikan. LÄS MER

 2. 2. "Det kändes som att man var med i en rörelse. Särskilt när man fick så mycket mostånd." : En tematisk analys om hur identitet skapas via feministiska och antirasistiska rörelser i samtida Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Amanda Mikkola Jäghammar; [2021]
  Nyckelord :identitet; feminism; antirasism; identitetspolitik; identitetsskapande; feministisk intervjumetod;

  Sammanfattning : In this study, four informants who identify themselves as anti-racists and feminists were interviewed using a feminist interview method to find out how they build their identities via feminist and anti-racist movements in contemporary Sweden. The purpose was to see which factors they themselves describe affect their identity. LÄS MER

 3. 3. Id-vänstern och alt-högern i samma båt : En begreppshistorisk studie om identitetspolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophia Fensby; [2021]
  Nyckelord :identitetspolitik; svensk politik; begreppshistoria;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att beskriva hur begreppet identitetspolitik har använts i den svenska politiska debatten de senaste 20 åren. Med metodologisk utgångspunkt i begreppshistoria undersöks den innebörd och värdeladdning som begreppet ges på utvalda svenska dags- och kvällstidningars ledarsidor, i partitidningar och i material från riksdagen. LÄS MER

 4. 4. ”En protest mot polisbrutalitet, som mest lyckas visa att det våld du ska vara rädd för är demonstranternas” : En argumentationsanalys av Black Lives Matter-protesterna i opinionsartiklar från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linn Defruit; [2021]
  Nyckelord :Argumentationsanalys; andrafiering; Black Lives Matter; diskursteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, genom närläsning av opinionsartiklar, se hur skribenter på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets ledar- och kultursidor argumenterade kring Black Lives Matter-protesterna 2020. Uppsatsen ämne har valts baserat på att opinionsjournalistik, och dess påverkan på samhällsdebatten är ett, generellt sett, underutforskat område trots att opinionsartiklar är bland de mest delade digitalt. LÄS MER

 5. 5. Israel och säkerhet : En analys av Likuds säkerhets- och identitetspolitik från 2009

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Daniel Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Likud; Netanyahu; securitization; security; identity;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if and how the Israeli right-wing party Likud and its prime minister Benjamin Netanyahu enforced their political ideas and discourse with focus on security from 2009 until today. Furthermore, it investigates if this has created a new Israeli identity as well as if it has affected the Palestinians possibilities of self-determination. LÄS MER