Sökning: "identitetsskapande giddens"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden identitetsskapande giddens.

 1. 1. Identitet och sociala medier : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Hederstedt; [2019]
  Nyckelord :identity; creation of identity; self-image; social media; identitet; identitetsskapande; självbild; sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie har riktat in sig på hur identitet och identitetsskapandet sker, med fokus på sociala mediers påverkan. Framväxten av ett postmodernt samhälle, en individualiserad kultur och en ökad globalisering bidrar till förändring ner på mikronivå vad gäller sociala strukturer och relationer. LÄS MER

 2. 2. ”Jag skulle aldrig se mig själv som en gamer” : En kvalitativ studie om dataspelande medelålders män

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Pekkari; [2019]
  Nyckelord :Computer game; social interaction; late modernity; identity; gamer; Dataspel; social interaktion; senmodernitet; identitet; gamer;

  Sammanfattning : Under den senaste 20-års perioden har dataspelande ökat i popularitet bland stora delar av befolkningen i den industrialiserade västvärlden (Interactive Software Federation of Europe, 2012). Dataspel har gått från att vara en fritidssysselsättning som ungdomar ägnar sig åt till att ha blivit ett signifikant kulturellt fenomen som stora delar av befolkningen ägnar sig åt. LÄS MER

 3. 3. Identitetsskapande eller behovssträvande, vad påverkar socionomstudenters karriärsval?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marie Sjöstedt; Annika Kjellsson Meier; [2018]
  Nyckelord :Social work; semi-structured interviews; authority practice; career choice; identity building; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to shed light on what motives social work students have in their choice of career, more specifically what their perceptions are regarding social services and how this guides them in their choice of career. The key research question is: how can we understand social work students’ motives in their choice of profession and career paths? The analysis is guided by the two concepts identity building and satisfying of needs, which represent theoretical frameworks for understanding individual motivation and choice. LÄS MER

 4. 4. "Jag känner mer och mer att mitt val är rätt för mig" : En grundad teori om barnfrihet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Lindblom; [2018]
  Nyckelord :barnfrihet; frivillig barnlöshet; grundad teori; individualisering; reflektion;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur det barnfria beslutet motiveras. Detta har genomförts genom intervjuer med 6 personer som identifierar sig som barnfria, inom ramen för metoden grundad teori. LÄS MER

 5. 5. "Det gäller att passa på när man kan" : en kvalitativ studie om upprepat backpackerresande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Josefine Ekenstein; Erica Mogel; [2017]
  Nyckelord :Backpacking; motivation; identitet; resenär; turism;

  Sammanfattning : This qualitative study "It’s all about catching the possibilities” by Erica Mogel and Josefine Ekenstein investigates the reasons why the respondents continue to travel on backpacker trips and how they experience personal development in connection with travelling. The empirical material was collected through interviews where the interviews were formulated through two questions that were based on the theoretical framework used in the study. LÄS MER