Sökning: "identitetsteoretiska perspektiv"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden identitetsteoretiska perspektiv.

 1. 1. Män utsatta för sexuella övergrepp : Maskulinitets- och identitetsteoretiska perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :David Fornander; [2018]
  Nyckelord :Male rape; Male sexual assault; Masculinity; Sexuality; Homophobia; Deviance; Sexual self-perception; Male identity; Våldtagna män; Sexuella övergrepp; Maskulinitet; Sexuell identitet; Sexuell självuppfattning; Manlig identitet; Sexuellt våld; Avvikande; Sexualitet; Övergrepp;

  Sammanfattning : Den här studien har till syfte att utifrån maskulinitets - och identitetsteoretiska perspektiv undersöka sju yrkesverksamma behandlares och rådgivares syn på mäns utsatthet för sexuella övergrepp.  Fokus är på föreställningar om män som blir utsatta för grövre sexuella övergrepp av andra män, och som söker psykosocialt stöd för detta i vuxen ålder. LÄS MER

 2. 2. En analys av identitetsteoretiska perspektiv och dess betydelse för förståelsen av klienter med multiproblem inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Carolina Reichard; [2007]
  Nyckelord :Identitet; Jaget; Medvetande; Identitetsteoretiskt perspektiv; Psykodynamisk teori; Existentialism; Socialkonstruktionism; Multiproblem;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom att beskriva och diskutera tre teoretiska perspektiv på jaget och människan, samt genom att jämföra och integrera dessa perspektiv med varandra, öka förståelsen för människans identitet. Syftet var också att undersöka på vilket sätt en sådan förståelse har relevans för mötet med klienten inom ramen för socialt arbete. LÄS MER