Sökning: "identity and ideology"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden identity and ideology.

 1. 1. Mellan identitet och ideologi : Hur Socialidentitetsteorin kan analysera muslimers förklaringar av radikaliseringsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fransson; [2021]
  Nyckelord :Social Identity Theory; violent Islamic extremism; extremism ideology; identity and ideology;

  Sammanfattning : Violent islamistic extremism has together with violent right-wing extremism been marked as the highest probable threat for potential terrorist attacks in Sweden. Research within violent extremism has shown a certain level of consensus around what factors drive radicalization. LÄS MER

 2. 2. Utbildningspolitiska reformer och dess inverkan på lärarprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Donarta Ahmeti; Selma Bacevac; [2021]
  Nyckelord :Profession; Knowledgebase; Pedagogy; Autonomy; Reform ideology; Profession; Kunskapsbas; Pedagogik; Autonomi; Reformideologier;

  Sammanfattning : Profession is an autonomous social system based on the fact that the work emanates in some form of scientifically produced knowledge. The purpose of the knowledge overview is to find out how the political arena has shaped subject teachers as a profession. LÄS MER

 3. 3. Do they really get influenced? : A psycho-social study examining the presence of fashion SMIs on Swedish female consumers' fashion related purchasing decisions

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iunona Georgiana Macavei; Afshana Saleh; [2021]
  Nyckelord :SMIs; CCT; fashion; ideology; identity; consumption; female consumers; purchasing decision;

  Sammanfattning : Consumers now more than ever are concerned by a teeming pool of social and cultural powers-Social Media Influencers (SMI)-that influence their purchasing decisions. Fashion as one of the most extensive industries in the world has spurred the rise of fashion SMIs on Instagram. LÄS MER

 4. 4. Främling i mitt egna land : En kvalitativ studie om identitetsskapandet hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hedil Kazem; Cucovic Maida; [2021]
  Nyckelord :Attributiontheory; Belonging; Cultural identity; Ethnic identity; Globalization; Second generation immigrants; Andra generationens invandrare; Attributionsteorin; Etnisk identitet; Globalisering; Kulturell identitet; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Socialt arbete inkluderar ofta individer som på något sätt lever utanför det normativa samhället. Fall som berör perosner med utländsk bakgrund kan ofta missförstås eftersom den Eurocentriska ideologin inte alltid är rådande för alla. LÄS MER

 5. 5. "No Left, No Right - Only the Game" : A Netnographic Study of the Online Community r/KotakuInAction

  Master-uppsats,

  Författare :Oskar Larsson; [2021]
  Nyckelord :Gamergate; Reddit; Alt-Right; Online Othering; Collective Identity; Discourse; SJW; political correctness;

  Sammanfattning : This thesis examines how 'othering' discourse can be used to construct and negotiate boundaries and shape collective identities within online spaces. Through a mixed-method approach of thematic analysis and a netnographic study, and by drawing on theoretical concepts of online othering and identity formation, this thesis explores how the Gamergate community r/KotakuInAction can be understood in relation to Gamergate, the Alt-Right and society at large. LÄS MER