Sökning: "identity formation"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden identity formation.

 1. 1. Becoming a Woman Through Tomboyism : A Qualitative Study of the Female Gender Identity of the Tomboy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Alvemark; [2021]
  Nyckelord :tomboy; gender identity; social psychology;

  Sammanfattning : This thesis concerns the female gender identity generally known as the tomboy – a non-marginal gender identity. As a result of the non-marginality and complexity of this gender identity research on the subject is sparse. Moreover, previous research has not shown a limitation of tomboyism to homosexuality. LÄS MER

 2. 2. $GME To The Moon : Mapping Memetic Discourse as Discursive Strategyin Reddit Trading Community r/WallStreetBets during the GameStop Short Squeeze Saga

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Simon Olofsson; [2021]
  Nyckelord :internet memes; memetic discourse; Reddit; r wallstreetbets; WSB; GameStop; GME; meme stock; memestock; short squeeze; activist trading; social movements; connective action; critical discourse analysis; CDA;

  Sammanfattning : As social media has emerged to become a key site for contemporary communications and cultural production, the internet meme has penetrated every level of social networking online. Albeit being a global phenomenon with pervasive discursive power in a number of fields ranging from humour to international politics and cyber warfare, comparatively little research has been made into how internet memes work on the discursive level of identity formation and their influence on the formation of internet-based social movements. LÄS MER

 3. 3. Vad är det som gör en europé till en europé? : En undersökning om hur samhällskunskapslärare konceptualiserar en europeisk identitet och hur de undervisar om det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Adrian Hernandez Pérez; [2021]
  Nyckelord :Europe; European identity; identity formation; definition; evaluation; civics; upper-secondary school; Europa; europeisk identitet; identitetsutveckling; definition; värdering; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Sedan det officiella bildandet av EU så har idén om en gemensam europeisk identitet funnits. Både EU och Sverige har försökt förverkliga denna idé – det finns däremot forskning som tyder på att det är ett tämligen svårdefinierat koncept. LÄS MER

 4. 4. Främling i mitt egna land : En kvalitativ studie om identitetsskapandet hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hedil Kazem; Cucovic Maida; [2021]
  Nyckelord :Attributiontheory; Belonging; Cultural identity; Ethnic identity; Globalization; Second generation immigrants; Andra generationens invandrare; Attributionsteorin; Etnisk identitet; Globalisering; Kulturell identitet; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Socialt arbete inkluderar ofta individer som på något sätt lever utanför det normativa samhället. Fall som berör perosner med utländsk bakgrund kan ofta missförstås eftersom den Eurocentriska ideologin inte alltid är rådande för alla. LÄS MER

 5. 5. The spark of a movement - A study of an online collective acts potentiality to grow into a social movement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maryan Yusuf; [2021]
  Nyckelord :Sarah Everard; social movement; online; collective action; collective identity; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social movements have become an integrated component in our western society with almost every contested issue having a social movement associated to it, on at least one side of the debate. When we think of social movements in practice, we might picture rallies and marches, chants, and demonstrations but with the emergence of social media more and more activists and movement adherents have moved to the online forums and are utilizing social medias features to quickly spread their messages and to easier mobilize. LÄS MER