Sökning: "identity formation"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade orden identity formation.

 1. 1. Främling i mitt egna land : En kvalitativ studie om identitetsskapandet hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hedil Kazem; Cucovic Maida; [2021]
  Nyckelord :Attributiontheory; Belonging; Cultural identity; Ethnic identity; Globalization; Second generation immigrants; Andra generationens invandrare; Attributionsteorin; Etnisk identitet; Globalisering; Kulturell identitet; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Socialt arbete inkluderar ofta individer som på något sätt lever utanför det normativa samhället. Fall som berör perosner med utländsk bakgrund kan ofta missförstås eftersom den Eurocentriska ideologin inte alltid är rådande för alla. LÄS MER

 2. 2. Dom är vi : En etnologisk studie av släktforskning som idé och praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Mina Planting Mollaoglu; [2021]
  Nyckelord :ethnology; genealogy; genealogists; ancestry; ancestors; kinship; history; identity; affinity; identity formation; logics approach; discourse;

  Sammanfattning : This essay examines the incentives and notions behind the practice of genealogy, in terms of how discourses and notions of kinship, identity and history is expressed against the setting of genealogy as a cultural and social phenomenon that is gaining a growing interest amongst the general public. Through qualitative interviews with six amateur genealogists, the study explores how notions of kinship and history shape the way in which genealogists come to understand themselves and their place in the world. LÄS MER

 3. 3. Att göra genus i sagor : En analys av genus och maktförhållanden i utvalda barnsagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anna Schyman; [2021]
  Nyckelord :fairy tales; gender; poststructuralist perspective; pree school; stereotypes; förskola; genus; normkritik; poststrukturalism; sagor;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att analysera hur genus görs i sagor som blir lästa i förskolan. I min studie analyserar jag folksagor och konstsagor från 1800-talet samt moderna sagor. Metoden jag använder är kvalitativ litteraturanalys med ett poststrukturalistiskt perspektiv på genus. LÄS MER

 4. 4. Israel and the European Union’s Normative Identity: Challenges of Diverging Historical Narratives

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Idan Levy; [2021]
  Nyckelord :Israel; EU; Israeli-EU relations; Israeli-Palestinian Conflict; Normative Power Europe; Historical Culture; Benjamin Netanyahu; Narrative; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the Israeli-EU relations since 2015 when the Israeli government has decided to cooperate further with Eurosceptic governments in the EU to undermine EU policies. This thesis aims to implement historical culture theory to make sense of the recent developments in the Israeli-EU relations and in what manner they challenge the EU’s narrative as a normative power. LÄS MER

 5. 5. Beskrifning öfver en äfventyrlig resa: En analys av den historiska Johan Brelins olika identiteter och hans världsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Tim Lindstam; [2021]
  Nyckelord :Travelogue; reseskildring; Johan; Brelin; Äfventyrlig resa; fransmän; kineser; svenska; globalhistoria; mikrohistoria; global microhistory; Thell; Ghobrial; identity formation process; early modern period; tidigmodern period; kulturmöten; Canton; Kanton; Guangzhou; sjuårskriget; seven years war; east india company; ostindiska kompaniet; qing; nederländerna; dutch republic; trade; beskrifning öfver en äfventyrlig resa; min son på galejan; wallenberg; ekeberg; Cahman; Nils; Pehr; empirical; kunskap; knowing; global lives; reseskildringar; antisemitism; java; spisar; frihetstiden; metselaar; cornelis Metselaar; Dirks Klyn; Lelly Hof; Amsterdam; Lissabon; Lisbon; 1755; earthquake; göticism; gothicism; religion; christianity; kristendom; global history; microhistory; micro history; upplysningen; enlightenment; stockholm; gothenburg; sahlgren; Lehman; Angerstein; beskrifning; öfver; en; äfventyrlig; resa; ostindien; ost-indien; chinese; empire; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “Description of an adventurous journey – An analysis of the historical Johan Brelin’s different identities and his world view”. In the 1750s, the young Johan Brelin set sail on a Swedish East India Company ship heading towards Canton, modern day Guangzhou, China. LÄS MER