Sökning: "ideologi debatt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden ideologi debatt.

 1. 1. Ideologiska och Postideologiska Trender i Svensk Kriminalpolitik : En kvalitativ ideologianalys av riksdagsdebatter rörande villkorlig frigivning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Niklas Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Ideologi; Postideologi; Villkorlig frigivning; Kriminalpolitik;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på spänningen mellan ideologiska- och postideologiska argument i riksdagsdebatter och dess effekter för en demokratisk debatt. Studien använder fyra riksdagsdebatter mellan 1980-talet till år 2021 för att redogöra om den svenska kriminalpolitiken rört sig från att vara ideologiskt dominerad till en postideologisk debatt eller vice versa. LÄS MER

 2. 2. "Jamen, kyrkklockor då?!" : En ideologikritisk analys av debatten om böneutrop på lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karolin Fridell; [2021]
  Nyckelord :debatt; islam; integration; böneutrop; assimilation; politik;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ undersökning om debatten om böneutrop med fokus på hur den tar sig uttryck i en lokalpolitisk debatt. Syftet med studien är att med hjälp av ideologikritisk analys (även kallad kritisk analys) genomföra en djupgående analys av debatten om böneutrop på lokal nivå. LÄS MER

 3. 3. VEM KÄNNER ANSVAR FÖR KLIMATET? : En kvantitativ studie om sociala och politiska skiljelinjer i känslan av personligt ansvar för klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Boström; Isis Wikén; [2019]
  Nyckelord :personligt ansvar; klimatförändringar; socioekonomiska faktorer; politisk ideologi; oro för klimatförändringar; attityder till klimatet.;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och vems ansvar det är att göra något åt dem är en ständig debatt i dagens samhälle. Jordens medeltemperatur stiger, klimatpaneler rapporterar om allt högre halter av föroreningar, och de stigande havsnivåerna är bara några av de klimatförändringar som sker globalt just nu. LÄS MER

 4. 4. Fallstudie: Hur sköter Modo Hockey sin PR? : En kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys över hur klubben arbetat med sin PR under perioden 1 april till den 14 september 2016.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isac Lundmark; Lingefjärd Jacob; [2017]
  Nyckelord :Modo Hockey; PR; Sport-PR; Stakeholder theory; Excellence PR; Modo Hockey; PR; Sport-PR; Intressentteorin; Excellence PR;

  Sammanfattning : Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter organisation följt efter. LÄS MER

 5. 5. Den Ideologiska Debatten : En studie av det ideologiska innehållet i svenska partiledardebatter.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristoffer Jonasson; [2015]
  Nyckelord :Ideologi; avpolitisering; debatt; partiledardebatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER