Sökning: "ideologi och diskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden ideologi och diskurs.

 1. 1. Ni kallar det galenskap, vi kallar det vardag - hur etablerade stereotypa föreställningar av Malmö omförhandlas i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mia Hakim; [2020]
  Nyckelord :Stuart Hall; Representation; Stereotyper; Populärkultur; Ideologikritik; Malmö; Memesofmalmö;

  Sammanfattning : Studien ämnade analysera uttrycken för en malmöitisk identitet på Instagram-kontot Memesofmalmö samt vilka idéer som dessa grundar sig på vad det gäller Malmö som stad och människorna som bor där. Detta genomfördes genom att applicera ett teoretiskt ramverk som främst utformades utifrån Stuart Halls representations teori och definition av stereotyper och praktiken av stereotypisering. LÄS MER

 2. 2. Miljövänliga motorvrål - en kritisk diskurspsykologisk analys av hållbarhetsdebatten inom Formel 1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Thornander; [2020]
  Nyckelord :Critical discursive psychology; discourse analysis; Formula 1; ecological modernization.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : By conducting a discourse analysis on the sustainability debate within For-mula 1 this study explores the construction of meaning for sustainability as well as the construction of identity for Formula 1 as a sport. The analysis used the concepts of interpretative repertoires, subject positions and ideologi-cal dilemmas from the field of critical discursive psychology. LÄS MER

 3. 3. Ett anpassat budskap En semiotisk och retorisk analys av förekomsten av ideologi och nationalistisk diskurs i Sverigedemokraternas valaffischer 2018

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Petersson; [2020]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; politisk kommunikation; valaffisch; riksdagsval 2018; bildanalys; semiotik; retorik; Sverigedemokraterna; ideologi; politik; diskurs; nationalistisk diskurs;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate ideology and discourses of nationalism in the election posters by the Swedish democrats. The purpose is to determine which type of political ideologies and if the posters showed signs of a nationalistic discourse in the Swedish democrats digital and traditional election posters for the general elections in 2018. LÄS MER

 4. 4. JOURNALISTIKENS DISKURS OM SIN VERKSAMHET OCH DET MASSMEDIALA LANDSKAPET: EN MEDIEKRITISK DISKURSANALYS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi; Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andres Masson; [2020]
  Nyckelord :Mediekritik; medialisering; medielogik; medialandskapet; parrhesia; stimmung; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper is a critical discourse analysis of the Swedish journalistic discourse regarding their position, production, and the mass-communicative environment in which they operate. The primary topics which are presented and analyzed in this paper are; media logic, media critique and the media landscape. LÄS MER

 5. 5. “Du kan se det som en bröllopspresent” : En ideologikritisk diskursanalys av samtyckeslagens inverkan på våldtäktsdomar och konstruktionerna av våldtäktsdiskurser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Rost; [2020]
  Nyckelord :Rape legislation; Consent; Discourse; Ideology; Norms; Gender; Sexualbrott; Samtycke; Diskurs; Ideologi; Normer; Genus; Samtyckeslag;

  Sammanfattning : This study aims to describe norms around sexual violence and its victims and perpetrators, as constructed discursively in Swedish court cases and how these are altered since the sexual consent legal reform of 2018. Through ideology critical discourse eight rape cases in the Court of Appeal and the Supreme Court, before and after the reform, are analysed. LÄS MER