Sökning: "ideologi skillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden ideologi skillnader.

 1. 1. Mulan: lotusblomma eller kampsportsmästare? : En kvalitativ jämförande semiotisk studie av filmerna Mulan (1998) och Mulan (2020) ur ett genus- och kulturperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leila Mehmedovic; Hedvig Westman; [2021]
  Nyckelord :Mulan; Disney; ideology; culture; gender; stereotypes; semiotics; China; Mulan; Disney; ideologi; kultur; genus; stereotyper; semiotik; Kina;

  Sammanfattning : Studien ‘’Mulan: lotusblomma eller krigshjälte?’’ avser att jämföra manliga och kvinnliga karak­tärers samt den kinesiska kulturens representation i Disneys filmer Mulan (1998) och Mulan (2020) för att se vilka likheter och skillnader som finns i representationerna. Karaktä­rer­na och kulturen kommer att analyseras utifrån genus- och asiatiska stereotyper. LÄS MER

 2. 2. Nådde Metoo det journalistiska skrivbordet? : En kritisk diskursanalys om hur rubriksättningen har ändrats efter Metoo

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Victoria Sid; Aliss Rask; [2021]
  Nyckelord :Misshandel; våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; våldtäkt; överfallsvåldtäkt; övergrepp;

  Sammanfattning : Hösten 2017 spred sig hashtagen Metoo som en löpeld världen över. Hashtagen skapades föratt väcka uppmärksamhet kring de övergrepp och sexuella trakasserier som kvinnor världen över varit med om under sin livstid. Som en direkt påföljd av rörelsens framfart instiftades en ny sexualbrottslagstiftning i Sverige - samtyckeslagen. LÄS MER

 3. 3. Sverigedemokraterna och Moderaterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Ahlvar; Clara Torstensson; [2021]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Moderaterna; Partiprogram; Valmanifest; Migration; Integration; Högerpolitik; Ideologi; Nischparti; Mainstream-parti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka likheter och skillnader som finns i Moderaternas och Sverigedemokraternas partiprogram under åren 2010 och 2018 med avseende på frågor som rör migration och integration, uppsatsen fortsätter sedan att förklara likheter och skillnader med hjälp av teorier kring hur partier väljer att positionera sig utifrån varandra. Under år 2010 finner vi att partierna skiljer sig ganska mycket åt åsiktsmässigt gällande migration och integration. LÄS MER

 4. 4. Arkivarien i informationssamhället : En komparativ kritisk diskursanalys av platsannonser för arkivarieyrket under 1980-talet och tidigt 2020-tal

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Elisabeth Abramsson Fagerholm; [2021]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; arkivariers yrkesroll; digitalisering; platsannonser; arkiv; information; informationssamhälle; ideologi; värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och ge ökad förståelse för hur övergripande värderingar i samhället uttrycks i arbetsgivares behov av arkivarier och hur dessa behov bidrar till att forma arkivariers yrkesroll. Utöver detta vill studien även ge fördjupad kunskap om hur bilden av arkivarien förändrats sedan 1980-talet jämfört med det tidiga 2020-talet. LÄS MER

 5. 5. NORMALISERINGSPROCESS En jämförande idéanalys av Front National och Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sean Scull; [2020-06-22]
  Nyckelord :Front National; Sverigedemokraterna; etnisk nationalism; medborgerlig nationalism; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Front National och Sverigedemokraterna är två partier som uppnått framstående valframgångar. Flera studier har redan gjorts om Front National och Sverigedemokraternas ideologi, om att förstå partiernas normaliseringsprocess och hur valframgångarna förklaras. LÄS MER