Sökning: "ideologianalys"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet ideologianalys.

 1. 1. Svensk krisberedskap : En kvalitativ undersökning för att reda ut hur ideologier påverkar partiernas krisberedskapspolitik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :samuel koskenkorva; [2022]
  Nyckelord :Krisberedskap; Riskhantering; Liberalkonservatism; Demokratisk socialism; Ideologianalys; Moderaterna; Socialdemokraterna; Crisis management; Risk management; Liberal conservatism; Democratic socialism; Ideology analysis; The moderates; The social democrats;

  Sammanfattning : Crisis management as a concept is newly arrived in Sweden but well researched in other parts of the world. Sweden in recent years has been affected by everything from forest fires to a terrorist attack and now a pandemic. LÄS MER

 2. 2. Hur talar Sveriges tre största politiska partier om mänskliga rättigheter?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnea Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :Politiska partier; Svensk politik; Mänskliga rättigheter; Liberal internationalism; Medborgarskap; Demokrati; Frihet; Likabehandling; Utrikespolitik.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige står inför ett valår 2022 och partiernas politik kan komma att innehålla formuleringar som kan härledas till de mänskliga rättigheterna. Den här uppsatsen kommer att ta oss tillbaka till förra valåret 2018 och analysera hur Sveriges tre största politiska partier talade om mänskliga rättigheter i sina valmanifest. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer EU att blockera avståendet från de immateriella rättigheterna för COVID-19 vaccin? : En kvalitativ studie om distribueringen av COVID-19 vaccin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Appeltofft; [2022]
  Nyckelord :Nyliberalism; Strukturellt våld; COVID-19; Immateriella rättigheter; Ideologianalys;

  Sammanfattning : This thesis takes a deeper insight to examine why EU is blocking the waiver for intellectual property and how it can be understood as structural violence by taking a neoliberal framework. The empirical material consists of different materials from the EU commission and EU parliament and is analyzed through an ideology analysis with predetermined categorizations to be able to identify ideas of neoliberalism in the empirical material. LÄS MER

 4. 4. Lars Bäckvalls idévärld : En analys av tre olika texttyper

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är föreliggande uppsats syfte att undersöka om Lars Bäckvall påverkades av den tid hanverkade i, och om hans egna ideologiska tankar kan ses i det material han producerade. Frågeställningarna blir då: 1. Vilka spår av Bäckvalls egna åsikter kan man se i de texter han producerade, och ärdessa åsikter av ideologisk art? 2. LÄS MER

 5. 5. "Att lämna en våldsam man är det farligaste en kvinna kan göra" : En kritisk idé- och ideologianalys av Aftonbladet och Expressens nyhetsartiklar kring fall där kvinnor dödats av sin dåvarande eller före detta manliga partner.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Maja Hagberg Andersson; Felicia Carlsson Taylor; [2022]
  Nyckelord :Media; power structure; attitudes; mens violence against women; gender; Media; maktstruktur; attityder; mäns våld mot kvinnor; genus;

  Sammanfattning : I denna idé- och ideologianalys har vi studerat hur Aftonbladet och Expressen framställer fall där kvinnor dödats av en man de var eller har varit i en partnerrelation med. Detta med syfte att analysera hur denna typ av brottslighet porträtteras i dessa svenska nyhetsmedier och se kopplingar mellan gestaltningen och rådande maktstrukturer och attityder. LÄS MER