Sökning: "ideological appeal"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ideological appeal.

 1. 1. Discurso multimodal de resistencia en los memes "No a Keiko" antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú (2016)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Delfa Obdulia Tejada Rosado; [2020]
  Nyckelord :Discursive resistance; multimodal discourse; Internet meme; discursive strategies; elections; Peru; social networks; Discurso de Resistencia; discurso multimodal; meme de Internet; estrategias discursivas; elecciones; Perú; redes sociales;

  Sammanfattning : El presente estudio pretende determinar las estrategias discursivas empleadas en los memes “No a Keiko” para expresar el discurso político de resistencia en contra de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta electoral en Perú (2016). Con esta finalidad, se seleccionaron los 50 memes más compartidos por los usuarios de la página de Facebook “No a Keiko” (publicados entre el 11 de abril del 2016 y el 4 de junio del mismo año) y que contuvieran modos tanto visuales como verbales. LÄS MER

 2. 2. Intresseavvägningar för planprojekt - inom Stockholms innerstad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Joel Wennström; [2020]
  Nyckelord :Stockholm; balancing of interests; public interests; common good; private interests; ideology; detailed development plan; the land and environmental court; the land and environmental supreme court; county administrative board; appeals; the dynamometer model; the beam scale model; utilitarianism; unitary; rights-based; dialogical; planning and building act; environmental code; Stockholm; intresseavvägning; allmänintresse; allmänna intresse; enskilda intressen; ideologi; detaljplan; mark- och miljödomstolen; mark- och miljööverdomstolen; länsstyrelsen; överklaganden; balanasvågsmodell; fjädervågsmodell; Utilitarianism; unitary; rights-based; dialogical;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras hur avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen hanteras avde dömande organen och hur de olika sakägarna resonerar utifrån de olika intressena. Arbetet har genomförts som en fallstudie där fyra olika byggprojekt studerats. LÄS MER

 3. 3. Minns ni oss kamrater, vi som ännu knegar här? : Samtalsintervjuer med LO-experter om Socialdemokraternas kärnväljartapp – dess orsaker, konsekvenser och framtid

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Otto Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :Core voter flight; LO; SAP; third way social democracy; supra-class strategy; class-pure strategy;

  Sammanfattning : The core support for social democratic parties has long rested in labour union members. That is no less true for the Swedish Social Democratic party (SAP) in relation to the main industrial labour union (LO). LÄS MER

 4. 4. Staging Appeal? A longitudinal study of the Sweden Democrat's programmatic development, between 1989 and 2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Bredenberg; [2019]
  Nyckelord :The Sweden Democrats; Populist Radical Right; ideological appeal; programmatic profiles; stages of party development; supply theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Can the Sweden Democrats (SDs) be accountable for their own success? If so, how can it be explained over time? This study sets out to measure the ideological appeal of the SDs and explain it via three stages of party development. Ideological appeal is conceptualised using saliency theory and explained via supply theory that centres on the behaviours of the SDs to win votes. LÄS MER

 5. 5. Rätten att gå till kungs : En genealogisk studie av besvärsrättens funktion och framtid i stadsplaneringens Sverige

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Zetterlund; [2015]
  Nyckelord :Besvärsrätt; överklaganderätt; instansordning; demokrati; rättssäkerhet; Plan- och bygglagen; överklagande; detaljplaner;

  Sammanfattning : The primary aim of this paper is to broaden the perspective on third party rights of appeal in Swedish municipal planning and to study the underlying ideals that have formed the legislation in the Planning and Building Act. Currently the legislation is undergoing several changes and with the present housing crises in several Swedish cities the pressure to streamline the process is hard. LÄS MER