Sökning: "ideological differences"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden ideological differences.

 1. 1. Att förmedla natur och historia : en analys av två utställningar på Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Axel Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Convey; Isomorphism; New Museology; Institutional Theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this masters thesis is to compare two exhibitions, ”The Human Journey” (Den mänskliga resan) at the Swedish Museum of Natural History and ”History of Sweden” (Sveriges historia) at the Swedish History Museum. Utilizing exhibition analysis and interviews with relevant staff personnel, with a basis in institutional theory, the thesis explores the differences between both of these museological institutions, the chosen exhibitions and the underlying themes of the natural sciences and cultural history respectivly. LÄS MER

 2. 2. Guld och gröna skogar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Climate policy; right wing populism; the Nordics; party competition; issue competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Climate policy and Right-wing populist parties are not often associated with each other. The aim of this thesis is to examine four right wing populist parties in the Nordics and their climate policy through a combination of descriptive statistics and idea analyse of political texts. LÄS MER

 3. 3. Populism Versus the Populist Parties : An Analysis of the Relationship Between Ideology and Populism on the Cases of Fidesz and Syriza

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Oscar Petersson; [2020]
  Nyckelord :Populism; Ideology; Right-wing populism; Left-wing populism; Civic Space; Fidesz; Syriza; Freedom of association; Freedom of peaceful assembly; Freedom of expression.;

  Sammanfattning : This is a case study aiming to clarify the potentially outdated focus on the populist features in modern populist parties. By analyzing the right-wing populist party of Fidesz and the left-wing populist party of Syriza the aim is to clarify whether populism as a feature is descriptive enough to illustrate these parties, regardless their ideological stance, or whether ideology should be taken more into account than it tends to do today. LÄS MER

 4. 4. "Skit i kosmetik - Vi vill snacka politik." En kvalitativ textanalys av Grupp 8:s porträttering i media ur ett radikalfeministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Liv Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Grupp 8; 1970-talet; media; porträttering; kvinnorörelse; Kvinnobulletinen; radikalfeminism; Sverige; Stockholm; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen skildrar synen på och framväxten av radikalfeminismen i Sverige under 1970-talet. Detta görs genom en undersökning av hur kvinnoorganisationen Grupp 8 porträtteras i dagstidningar i jämförelse med deras tidning Kvinnobulletinen efter deras ideologiska omvälvning. LÄS MER

 5. 5. CIVILSAMHÄLLETS MÅNGA ANSIKTEN -En komparativ studie om politiska partiers syn på civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Wendla Thorstensson; [2020]
  Nyckelord :Civil society; democracy; associations; political parties; ideology;

  Sammanfattning : There is disagreement about the role of civil society in the development of society, both among researchers and in national agreements between the public and civil actors. The thesis aims to study the political parties' view of the role of civil society in the development of society in Sweden. LÄS MER