Sökning: "ideological differences"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden ideological differences.

 1. 1. Drömmen om folkhemmet : En kvalitativ studie av Jimmie Åkessons almedalstal 2011 och 2018 ur ett idé-ideologiskt samt retoriskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredric Ericsson; Philip Svensson; [2019]
  Nyckelord :Jimmie Åkesson; Sverigedemokraterna; SD; retorik; Ideologi; ideologier; VDP; Almedalen; Almedalstal; Nationalism; Konservatism; Fascism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the party leader of the Swedish democrats, Jimmie Åkesson. The aspects that we look into is if there are any rhetorical differences in his speeches at Almedalen the year of 2011 and 2018. LÄS MER

 2. 2. "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?" : - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Gradin; Nora Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Immigrant students; values; norms; introduction programs; teaching; study material; Nyanlända elever; värderingar; normer; undervisning; språkintroduktion; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och förmedlas i undervisning av nyanlända elever. Den tidigare forskningen i ämnet har ökat de senaste åren och koncentreras framförallt till en segregationsproblematik. LÄS MER

 3. 3. Stormaktskonflikt i svenska medier : En kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen om Irakkriget och Krimkrisen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elfrida Andersson; [2019]
  Nyckelord :Irak; Krim; kritisk diskursanalys; Ryssland; USA; utrikeskorrespondent;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how two Swedish newspapers, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, described the US occupation of Iraq (2003) and the Russian annexation of Crimea (2014). The questions examined are: How did DN and SvD form their news report regarding the US occupation of Iraq and the Russian annexation of Crimea? How were the involved countries (The US, Russia, Iraq and Crimea (Ukraine) etc. LÄS MER

 4. 4. The Construction of Refugees in News Headlines : A Critical Discourse Analysis on Rohingya Refugees in Malaysia and Thailand

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :carina Bach; [2019]
  Nyckelord :Rohingya; Refugees; Critical Discourse Analysis; Media Representation; Framing Theory; Socio-Cognitive Approach;

  Sammanfattning : As news coverage regarding refugees have increased in the past decades, the media representation of refugees in the host countries tend to more or less portray them as national security risk. This study questions the differences between the news discourses in main recipient countries and the less recipient countries asking what factors determine the portrayal. LÄS MER

 5. 5. Försvara det öppna internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :FCC; internetleverantörer; nätneutralitet; internet; digitala marknaden; socialliberalism; nyliberalism; konkurrens; frihet; reglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to examine whether the Federal Communications Commission’s (FCC) debate during 2017 regarding the bill “Restore internet Freedom” can be understood through a theoretical neo-liberal and social-liberal ideological perspective. The purpose of this paper is to clarify and bring an understanding of what was said in the debate regarding the bill, by trying to interpret what political ideas these arguments express. LÄS MER