Sökning: "ideologikritisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden ideologikritisk analys.

 1. 1. "Spara på dom djävla flingorna åt Hitler ifall han skulle komma tillbaka!" : En ideologikritisk analys av serieromanen Maus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Mattias Almstedt; Gabriella Gren; [2019]
  Nyckelord :Uttrycksformer; serieroman;

  Sammanfattning : Bakgrund. I årskurserna 7–9 ska eleverna arbeta med olika texter samt olika estetiska uttrycksformer. I detta examensarbete ska en serieroman analyseras utifrån Kukkonens (2013) analysverktyg med ett ideologikritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Mamma, pappa, barn...eller? : En ideologikritisk analys av fem läromedels familjepresentationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Folkesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen avser jag att undersöka fem sfi-läromedels sätt att presentera samhällskonstruktionen familj. Med tanke på att de texter som står i läromedlen kan vara den enda text en elev läser om Sverige kan läromedlet ha stor påverkan på elevens bild av Sverige. Att Sverige har en hög tolerans för t.ex. LÄS MER

 3. 3. Dags för förändring : En kvalitativ studie om jämställdhet i en mansdominerad organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Charlotta Alnersson; Birgersson Malin; [2018]
  Nyckelord :Equality; Organizational Culture; Gender construction; Diversity; External Communication; Skanska; Jämställdhet; Organisationskultur; Genuskonstruktion; Mångfald; Externkommunikation; Skanska.;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på att studera hur organisationskultur kommuniceras externt i en mansdominerad bransch. Studieobjektet Skanska har sedan 2009 genomgått en förändring mot en allt mer jämställd organisation, men än är arbetet trögrörligt. LÄS MER

 4. 4. Politiken att skapa en värdegrund : En ideologikritisk analys av läroplanens politiska syfte och anspråk i senmoderniteten

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma J Persson; [2018]
  Nyckelord :Förenkling; Förtingligande; Kunskap; Ideologi; Individualisering; Lgy11; Mening; Moralism; Reproduktion; Senmodernitet; Varufetischism; Värde;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa den senmoderna skolans värdegrund och urskilja dess samhälleliga funktion. Ideologi kommer således att vara ett centralt begrepp för att ringa in värdegrundens funktion varpå det metodologiska avstampet har gjorts i den ideologikritiska traditionen. LÄS MER

 5. 5. Mångkulturalitetens plats i skönlitteraturen idag : En ideologikritisk analys av "LasseMajas Detektivbyrå" med fokus på hur mångkulturen framställs och värderas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Elin Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Ideological criticism; multiculturalism; fiction; identity formation; Ideologikritik; mångkultur; skönlitteratur; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att undersöka vilka värderingar och attityder till det svenska samhällets månkulturalitet som speglas i skönlitteraturen idag, hur det kan påverka läsaren, samt hur det överrensstämmer med de värderingar kring ämnet som vår skola vill förmedla och föra vidare till sina elever. Det görs genom en ideologikritisk analys av det valda materialet som i detta fall utgörs av fyra böcker ur bokserien "LasseMajas Detektivbyrå" skrivna av författaren Martin Widmark. LÄS MER