Sökning: "ideology"

Visar resultat 1 - 5 av 1389 uppsatser innehållade ordet ideology.

 1. 1. POSITIONSFÖRFLYTTNING I EU-FRÅGAN - En analys av hur MP, V och SD uttrycker sig om EU i samband med att de avlägsnat kravet på EU-utträde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Lundgren; [2022-02-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Vänsterpartiet; Euroskepticism; Europeiska Unionen; partiompositionering; Sweden Democrats; Swedish Green Party; Swedish Left Party; Euroscepticism; European Union; EU; party position change;

  Sammanfattning : The Swedish Green Party, the Swedish Left Party and the Sweden Democrats are the only political parties that have shifted from advocating for Sweden to leave the European Union to accepting the Swedish EU-membership in the past 15 years. Previous research in this field has focused on explaining how different political parties position themselves towards, or express their views on, the European Union. LÄS MER

 2. 2. Ideological change within the GOP : A theory testing of Downs on the acceptance speeches between 2000-2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Amanda Lind; [2022]
  Nyckelord :Republican; Downs; abortion; migration; taxes; policy; ideology; change;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the ideological change of the republican party through their migration, abortion and tax policies based on their presidential candidate’s acceptance speeches between 2000 and 2020. The study then aims to explain the ideological change through the vote maximizing theory of Downs (1957). LÄS MER

 3. 3. Toppjurist, odjur, läkarstudent eller ansvarslös : En kritisk diskursanalys om konstruerandet av kvinnliga våldtäktsoffer och manliga våldtäktsförövare i Aftonbladet, innan och efter MeToo-rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Louise Aldrin; Amanda Liljekvist; [2022]
  Nyckelord :Rape; rape victim; perpetrator; #MeToo; critical discourse analysis; qualitative analysis; Våldtäkt; våldtäktsoffer; förövare; #MeToo; kritisk diskursanalys; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : The MeToo movement has played a huge role in the society and the issue around gender equality around the world. 2017 the movement spread in USA due to women in the movie- and entertainment business speaking up about sexual harassements made by the Hollywood producer Harvey Weinstein. LÄS MER

 4. 4. Sekularism och religionsvetenskap : En kritisk studie i religionsteoretikers explicita och implicita förhållningsätt till sekularismen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Erlandsson; [2022]
  Nyckelord :Secularism; religious studies; theology; Bruce Lincoln. Jürgen Habermas; Talal Asad; Saba Mahmood; Charles Taylor; José Casanova; Sekularism; religionsvetenskap; teologi; Bruce Lincoln. Jürgen Habermas; Talal Asad; Saba Mahmood; Charles Taylor; José Casanova;

  Sammanfattning : This essay studies the implicit and explicit perspectives of Bruce Lincoln, Jürgen Habermas, Talal Asad, Saba Mahmood, Charles Taylor, José Casanova and their approach to secularism as a phenomenon. This is done by categorizing them into three categories. LÄS MER

 5. 5. Färgstark monark, en normbrytande avspark? : En semiotisk analys av Young Royals

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fanny Jones; Frida Ekholm; [2022]
  Nyckelord :Stereotyper; stigma; identitet; populärkultur; normer; normbrytande;

  Sammanfattning : The audience interpret popular cultural messages individually depending on their cultural background. Popular culture can reveal hidden ideological messages important for understanding how popular culture can maintain ideals and stereotypical norms. LÄS MER