Sökning: "idiom"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet idiom.

 1. 1. Sigrid Blomberg och altargruppen i Oskarshamns kyrka : en kvinnas verk

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Malin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Altarpiece; Gypsum; Oskarshamn; Sigrid Blomberg; Sculptor; Female artist; Crucifixion; Church; Altargrupp; altarprydnad; kalvariegrupp; skulptur; skulptör; skulptris; Sigrid Blomberg; Oskarshamn; Oskarshamns kyrka; gips; kvinnlig konstnär; krucifix; Joh. 19:25-27; kyrka; Bebådelsen; Nationalmuseum; konstnärlig kanon; kvinna; kvinnlig skulptör; 1800-1900; motljusproblematik; Kungliga medaljen; Blomman; Oskarshamns församling.;

  Sammanfattning : Sigrid Blomberg and the altarpiece in the church of Oskarshamn – a woman’s work of art, is an essay with the aim to describe, analyse and to discuss the gypsum altarpiece in the city church of Oskarshamn and its artist, the Swedish sculptor Sigrid Blomberg.  The essay begins with a brief historical description of the situation for female artists in Sweden at the turn of the 20th century and a comment on the material chosen for the altarpiece – gypsum. LÄS MER

 2. 2. Det inre rummet : Att använda associerad synestesi som utgångspunkt för komposition

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Lina Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Creativity; synesthesia; composition; Bauhaus; improvisation; kinesthesia; flow; collage; aquarelle; texture; kreativitet; synestesi; komposition; Bauhaus; improvisation; kinestetik; flow; kollage; akvarell; textur;

  Sammanfattning : Under 2018–20 har jag under min masterutbildning i komposition inkluderat mina egna erfarenheter av synestesi och associerad synestesi i komponerandet och här även försökt att beskriva mina metoder för detta. Jag har försökt överföra upplevelser av text, färg, form och rörelse till musik. LÄS MER

 3. 3. Beating about the bush: written production and comprehension of L2 idioms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Lina Palm; [2019]
  Nyckelord :figurative meaning; idiom; keystroke logging; language transfer; literal meaning; phraseology; second language acquisition; second language learning; translation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : A study on the online process of producing idioms in writing and how second language learners manage the production and comprehension of idioms may provide a useful and comprehensive investigation of the production, comprehension and acquisition of language. The study in this paper investigated how Swedish (L1) second language learners of English (L2) produce and comprehend written idioms in the L2. LÄS MER

 4. 4. Öppningsbara fönster utan karm i liv med skalmursfasad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Holst; John Otto Nyström; [2019]
  Nyckelord :Windows; facade;

  Sammanfattning : Målet med studien är att finna en lösning och skapa en konstruktion vars arkitektoniska uttryck skall medföra ett öppningsbart fönster utan karm som skall ligga i liv med fasadens yttre sida. Det som beslutades i ett tidigt skede av examensarbetet var att typväggen skulle vara en skalmur. LÄS MER

 5. 5. En björntjänt gör ju ingen glad, eller? : En undersökning om ungdomars förståelse och användning av idiom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofie Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER