Sökning: "idiom"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet idiom.

 1. 1. Trees that Grow in the Paragon Compiler A Step Towards Modularity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :John Andersson; Anders Berggren Sjöblom; Anders Bäckelie; Johannes Ljung Ekeroth; Lukas Skystedt; Lina Terner; [2020-10-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Paragon is a programming language that extends Java with statically checkedinformation flow control policies. Paragon’s compiler, which is written in Haskell,has a large type checker. Its current implementation is monolithic, making thecompiler challenging to develop. Paragon’s authors, Broberg et al. LÄS MER

 2. 2. Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martina Brithell; [2020-09-02]
  Nyckelord :ryska; fraseologiska enheter; idiom; kroppsdelsidiom; somatisk fraseologi; fasta fraser; lexikaliserade fraser;

  Sammanfattning : Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud iryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrånegenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade. LÄS MER

 3. 3. Hur ska man förstå det här? - En systematisk forskningsöversikt om framgångsfaktorer i arbetet med elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vinka Arancibia Duran; [2020-08-12]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; Språklig störning; språklig sårbarhet; language impairment; framgångsfaktorer; language disorder;

  Sammanfattning : Att ha språkstörning innebär att man har en funktionsnedsättning där hjärnan uppfattar språk och språkljud på ett annorlunda sätt (Hjärnfonden, 2020). Det är en svår process för personer med en språkstörning att lära sig nya ord och dess betydelse men även hur olika språkvariationer och dialekter, så kallade idiom och spoonerismer, vilket betyder att man kastar om språkljuden för att få nya betydelse på samma ord, påverkar ordkunskapen och orddörrådets utveckling. LÄS MER

 4. 4. Så kall ni är om handen, låt mig värma den i min

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Fredrika Holmberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :Hemmafru; Kafferep; Syjunta; Plagg; Kvinnohistoria; Handens görande;

  Sammanfattning : Min farmor Astrid var den som lärde mig sy min första söm och sticka mina första maskor. Hon hade inte möjligheten jag har i dag, att utbilda sig inom det textila fältet. LÄS MER

 5. 5. Sigrid Blomberg och altargruppen i Oskarshamns kyrka : en kvinnas verk

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Malin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Altarpiece; Gypsum; Oskarshamn; Sigrid Blomberg; Sculptor; Female artist; Crucifixion; Church; Altargrupp; altarprydnad; kalvariegrupp; skulptur; skulptör; skulptris; Sigrid Blomberg; Oskarshamn; Oskarshamns kyrka; gips; kvinnlig konstnär; krucifix; Joh. 19:25-27; kyrka; Bebådelsen; Nationalmuseum; konstnärlig kanon; kvinna; kvinnlig skulptör; 1800-1900; motljusproblematik; Kungliga medaljen; Blomman; Oskarshamns församling.;

  Sammanfattning : Sigrid Blomberg and the altarpiece in the church of Oskarshamn – a woman’s work of art, is an essay with the aim to describe, analyse and to discuss the gypsum altarpiece in the city church of Oskarshamn and its artist, the Swedish sculptor Sigrid Blomberg.  The essay begins with a brief historical description of the situation for female artists in Sweden at the turn of the 20th century and a comment on the material chosen for the altarpiece – gypsum. LÄS MER