Sökning: "idissling"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet idissling.

 1. 1. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Furenbäck; [2019]
  Nyckelord :nätmagens pH; våmacidos; SARA; LRCpH; eBolus; buffring; salivflödeshastighet; tuggaktivitet; idissling; peNDF; partikellängd; sortering;

  Sammanfattning : Våmmens pH hos mjölkkor varierar under dygnet och mikroberna i våmmen behöver ett pH mellan 6-6,5 för att fungera optimalt. Normalt hålls våm-pH stabilt genom att kon absorberar flyktiga fettsyror (VFA) till blodet och den viktigaste mekanismen är saliven vilket har en buffringsförmåga då den innehåller bikarbonat och vätefosfatjoner. LÄS MER

 2. 2. The effect of ration forage proportions on the microbial ecology of the Rumen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Rasmus Vihermäki; [2019]
  Nyckelord :ekologi; grovfoder; kraftfoder; VFA; acidos; idisslare;

  Sammanfattning : Grovfoder utgör en stor del av kons foderintag och dess struktur är viktig för kons hälsa. En foderstat som till största delen innehåller kraftfoder främjar tillväxten av exempelvis Lactobacilli och Streptococcus bovis (S.bovis) som i sin tur producerar laktat. Laktat sänker pH i vommen och kan leda till vomacidos. LÄS MER

 3. 3. Intensively processed silage using Bio-extruder : effects on gas production and forage digestibility

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Elgemark; [2019]
  Nyckelord :digestion rate; timothy; red clover; gas production; NDF digestibility; extruder Abstrac;

  Sammanfattning : The dairy cow requires a high feed intake to maintain a high milk production and forage is a crucial component in dairy cows diet. Forage stimulates chewing activity and rumination which contributes to a normal and effective rumen function. LÄS MER

 4. 4. Partikelstorlek och torrsubstanshalt i fullfoderblandningar för nötkreatur : hur påverkar det foderintag och sorteringsbeteende?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Filip Nilsson; [2017]
  Nyckelord :foder; nötkreatur;

  Sammanfattning : Fullfoderblandningar är det vanligaste utfodringssystemet utöver bete som används till mjölkkor i världen idag. Systemet bygger på att man blandar allt foder i en mixer tills det blir en homogen blandning, vilket gör att man i teorin kan erbjuda korna en balanserad foderstat i varje tugga. LÄS MER

 5. 5. Grovfodrets partikelstorlek och dess inverkan på konsumtion och foderutnyttjande hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Elgemark; [2017]
  Nyckelord :torrsubstansintag; tuggning; idissling; salivproduktion vommiljö; buffring;

  Sammanfattning : Grovfoder i form av gräs, majs eller baljväxter är den viktigaste komponenten i mjölkkors foderstat då det bidrar till att upprätthålla en normal vomfunktion. Grov-foder stimulerar tuggning och idissling som reducerar grovfodrets partikelstorlek, vil-ket krävs för att fodret ska kunna passera genom vommen. LÄS MER