Sökning: "idolatry"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet idolatry.

 1. 1. Ni borde vara som oss : En analys av jesuitmissionären Frans Xaviers beskrivning av den japanska religiositeten 1549–1552.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Jesper Staaf; [2017]
  Nyckelord :Frans Xavier; kritisk religionsteori; tidigmodern katolsk mission; missionsdiskurs; jesuitordern; hedendom; idoldyrkan; demondyrkan.;

  Sammanfattning : The Jesuit missionary St. Francis Xavier was the first European missionary to embark Japan in 1549. His letters show us how he depicted the Japanese faith. Thiis papers´ main question has revolved around how we can better understand Xaviers depictions of the Japanese faith in his correspondence to his peers. LÄS MER

 2. 2. Avant-garde nu och då : ett föränderligt koncept?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annie Howells; [2017]
  Nyckelord :Cory Arcangel; Marcel Duchamp; avantgarde; ready made;

  Sammanfattning : I denna undersökning har jag utgått ifrån Sassower och Cicotellos bok The Golden Avant-Garde: Idolatry, Commercialism, and Art. I den diskuterar författarna deras uppfattning utav vad som utgör en avant-garde konstnär och de bygger upp en modell för detta. LÄS MER

 3. 3. Islamiska Staten och ikonoklasm : En studie om IS motiv och måltavlor vid förstörelsen av historiska, religiösa och kulturella arv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Pontus Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to find an explanation for the destruction of different cultural and historical heritage sites and objects by the Islamic State. The study was made by applying theories of cosmic war and terrorism motivated with religious language on the Islamic State magazine Dabiq. LÄS MER

 4. 4. “You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination.” (Lev 18:22, 20:13) – Come again?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Simon Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; homosexuality; cultural appropriation; hermeneutics; Old Testament; Hebrew Bible; male same-sex; bans; third book of Moses; Holiness Code; implications; Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; homosexualitet; kulturell appropriering; hermeneutik; Gamla testamentet; Hebreiska Bibeln; samkönat sex; förbud; tredje Mosebok; Helighetslagen; implikationer;

  Sammanfattning : This paper investigates Leviticus 18:22 and 20:13 from the perspective of the hermeneutical implications of their historical context appropriated into a modern contextual understanding and possible application. To do this, four prominent historical theories (relating the ban to procreation, idolatry, against nature/the order of creation, and Canaanite practices) of the origin of the verses, and the ban therein, are chosen to be analysed. LÄS MER

 5. 5. Närvaron bortom - en konstruktiv teologi om den visuella konstens förmåga att närvarandegöra det gudomliga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Clara Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :théologie totale; Sarah Coakley; James Elkins; anti-semiotic; semiotic; linguistic turn; iconoclasm; visual art; theology; idolatry; apophatic; pneumatology. ; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to call attention to the need for a constructive theology, where visual art is taken seriously, and to develop a first outline of such a theology. The aim is to illustrate how visual art has the ability to make the divine present in a way that differs from that of spoken and written language. LÄS MER