Sökning: "idolskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet idolskap.

 1. 1. K-pop vs. Orientalism: "All asiatisk framgång måste bortförklaras." : K-popfans förhandlingar av kön, idolskap och fandom i sociala medier.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Evelina Östlund; [2023]
  Nyckelord :K-pop; orientalism; postkolonialism; fandom; identitet; representation;

  Sammanfattning : K-pop is the latest in a long line of example of ways East Asian cultures have been constructed in the West. Over time this has created generalizations about K-pop as a phenomenon and as a music industry. Furthermore, it has also contributed to a specific narrative about K-pop fans and how their experiences are justified. LÄS MER

 2. 2. INDIREKTA FÖREBILDER BLAND TWEENS – Modespridning med hjälp av celebriteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Johansson; Lena Leide; Sibel Mumun; [2004]
  Nyckelord :Förtonåringar; Mode; Spridning; Celebriteter; Indirekta förebilder; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds indirekta förebilders påverkan på svenska förtonåringars modeval av kläder och skor. Mycket av den forskning som gjorts tidigare berör andra marknader än den svenska och andra produkter än kläder varför vi anser vårt valda område tämligen outforskat. LÄS MER