Sökning: "idrott och samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden idrott och samhälle.

 1. 1. Högstadielärares syn på digitaliseringens möjligheter samt begränsningar inom ämnet Idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adis Ceric; Musawar Rashid; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; IKT; Lärande; Skola;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att belysa vilka digitala verktyg som implementeras inom ämnet samt de möjligheter och begränsningar idrottsläraren har gällande sitt användande av digitala verktyg i ämnet idrott och hälsa. Utöver detta undersöker vi också hur lärarna använder sig av de digitala verktygens möjligheter, genom att synliggöra kopplingar mellan lärarnas användning samt elevers lärande och utveckling inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Grupparbetets påverkan på gruppdynamik inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Petersson; Kenan Aliefendić; [2020]
  Nyckelord :grupparbete; gruppdynamik; group dynamics; group work; idrott och hälsa; physical education; samarbete; kooperativt lärande; kollaborativt lärande;

  Sammanfattning : Grupparbete är en vanlig arbetsform i ämnet idrott och hälsa. Trots det råder begränsad förståelse bland lärare kring vad gruppdynamik är och hur det kan appliceras i undervisningen. Med denna problematik som bakgrund är syftet med denna kunskapsöversikt att redogöra för hur grupparbete kan påverka gruppdynamiken. LÄS MER

 3. 3. Hur förstår idrottslärare friluftsliv enligt grundskolans läroplan?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niklas Einarsson; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; Förutsättningar; Idrott och hälsa; Läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur idrottslärare på högstadiet förstår läroplanen avseende friluftsliv samt hur dessa arbetar för att bedöma friluftsliv beroende på de förutsättningar som finns på skolan. Undersökningen är baserad på semistrukturerade intervjuer vilket är en typ av kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetshöjande metoder ur idrott och hälsa-lärarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bobby Sjögren-Engels; [2020]
  Nyckelord :aktivitetshöjande metoder; Helsingborg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från amotivation till motivation – en studie inom idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adnan Zaimovic; [2020]
  Nyckelord :amotivation; elever; idrott och hälsa; motivation; self-determination theory;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av amotivation på en högstadieskola i ämnet idrott och hälsa. Utifrån en amotivationskola undersöka tillförlitligheten och tydliggöra den för att undersöka amotivation, därav i sin tur undersöka diverse arbetssätt för att motivera elever. LÄS MER