Sökning: "idrott spel"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden idrott spel.

 1. 1. Fördelarna med att spela tv-spel på idrottslektionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Ekenberg; [2020]
  Nyckelord :Exergames; Idrott och hälsa; tv-spel; undervisningsresurs; fördelar; vinster;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten undersöker kunskapsläget gällande vilka vinster det finns med att använda tv-spel innehållande kroppsrörelser – exergames - i undervisningen av idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet. Med ämnesplanen för idrott och hälsa som utgångspunkt har jag därför ställt frågan: vad finns det för potentiella fördelar med att använda exergames i undervisningen av idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet? För att besvara frågan har en informationssökning på fem databaser gjorts under vintern 2019 och såväl svensk som internationell forskning har inkluderats. LÄS MER

 2. 2. Vad vill vi med idrotten? : En studie om arbetarpressens syn på den nationella och internationella arbetaridrottsrörelsen under mellankrigstiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Niklas Pettersson; [2018]
  Nyckelord :idrott; arbetaridrott; arbetarolympiad; arbetarpress; AIF;

  Sammanfattning : Under mellankrigstiden växte arbetaridrotten i flertalet länder runt om i världen och den nya socialistiska idrotten firades med arbetarolympiader. I Sverige lyckades aldrig arbetaridrotten få sitt stora genombrott och Sverige deltog varken i arbetarolympiader eller hade särskilt stort samarbete med den internationella arbetaridrottsrörelsen. LÄS MER

 3. 3. Innebandyns OS dröm - kan den bli verklighet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellen Tillman; [2018]
  Nyckelord :floorball; innebandy; olympiska spelen; exponering; globalisering;

  Sammanfattning : Innebandyn har idag en dröm om att bli en del av det olympiska programmet. Syftet med denna studie är att kartlägga vilket arbete innebandyn idag bedriver och vad de behöver utveckla och arbeta med för att nå de olympiska spelen. LÄS MER

 4. 4. Exergames - inte bara ett tv-spel. En kvantitativ studie gällande användningen av exergames i Idrott och hälsa undervisningen i svenska skolor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elvira Ljeskovica; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringen i samhället påverkar skolan och skolans undervisning. Följder av den ökade digitaliseringen kan ses genom att Skolverket släpper en reviderad kursplan som börjar gälla 1 juli 2018 där det nu kommer ställas högre krav på lärares digitala kompetens i alla ämnen, inklusive Idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Adnan Herco; [2017]
  Nyckelord :IKT; idrott och hälsa; undervisning; interaktiva spel; multimedia;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. LÄS MER