Sökning: "idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 3353 uppsatser innehållade ordet idrott.

 1. 1. El Camino de Santiago. En Religiös eller Sekulär pilgrimsresa?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Roy Svantesson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Pilgrim; El Camino de Santiago; El Camino Francés; Credencial; Compostela; Santiago de Compostela och Sarria;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att undersöka motiv och bakomliggande motivationsfaktorer för pilgrimer som vandrar till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien och genomför EL Camino de Santiago, både över tid och i en religiös och sekulär kontext. Genom att använda en riktad kvantitativ enkätundersökning analyseras pilgrimens sociodemografiska profil, de faktorer som påverkar deras val och skillnaderna mellan internationella och svenska pilgrimer. LÄS MER

 2. 2. En bild säger mer än 1000 ord Könsrepresentationen under Olympiska spelen på förstasidorna i Aftonbladet & Sportbladet 1936–2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Romano; Anja Magnusson; [2023-03-10]
  Nyckelord :genus; idrott; Olympiska spelen; Aftonbladet; Sportbladet; sportjournalistik; gender; athletics; the Olympic games; Aftonbladet; Sportbladet; sport journalism;

  Sammanfattning : Abstract A picture says more than 1000 words Sara Romano and Anja Magnusson Bachelor thesis in Journalism HT 2022 The purpose of this essay is to analyze how often female and male athletes are presented in images, captions and headlines on the front pages in the Swedish magazines Aftonbladet and Sportbladet every twelve years in the summer Olympic games from 1936. The intention of the essay is to establish how female and male athletes are described in Aftonbladet and Sportbladet in relation to nation, achievements, the perspective which the photographs are taken from and the activity of the athletes. LÄS MER

 3. 3. ”UTAN TV-BOLAGEN SKULLE HELA INDUSTRIN DÖ” - En kvalitativ studie om sportmediernas roll som aktör i sportvärlden; mitt emellan idrotten, marknaden, publiken och demokratin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wilma Persson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sportmedier; sportmediekomplexet; informantundersökning; idrott; sport; sportswashing; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Executive summary The aim of this study is to investigate what influence media consider having on their own sports media content, and on the breadth, democracy, equality and survival of sports in the future. This was done through a qualitative study with interviews with managers at some of Sweden's largest broadcasting media companies, and with a number of active sports journalists. LÄS MER

 4. 4. SPELAR ANDELEN KVINNLIGA UTÖVARE NÅGON ROLL? En kvantitativ studien om sambandet mellan andelen kvinnliga utövare och den kvinnliga representationen i Sveriges specialidrottsförbund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tilda Espling Ek; [2023-01-30]
  Nyckelord :Kvinnlig representation; Idrott; Gräsrotsrörelsens påverkan; Normer; Jämställdhet; Specialidrottsförbund; Idrottspolitik;

  Sammanfattning : En tredjedel av alla svenskar är engagerade i idrottsrörelsen på ett eller annat sätt och föreningslivet i Sverige har haft en betydande roll för demokratin och dess framväxt i landet. Trots idrottsrörelsens stora betydelse för både samhälle och individ vet vi väldigt lite om den. LÄS MER

 5. 5. Kvinnoidrott i Kristinehamn : En studie om den lokala kvinnoidrottens utveckling mellan 1890–1970.

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Widroth; [2023]
  Nyckelord :Idrottshistoria; kvinnoidrott; genus; genussystem; idrott; lokal;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar den historiska utvecklingen av den organiserade kvinnoidrotten i Kristinehamn fram till 1970. Syftet med studien är att skapa en bild av den lokala kvinnoidrottens framväxt samt bidra till den regionala idrottshistorien och uppmuntra vidare forskning. LÄS MER