Sökning: "idrottande kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden idrottande kvinnor.

 1. 1. Menstruationscykelns påverkan på kvinnors prestation : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Fäldt; [2020]
  Nyckelord :Female athletes; follicle phase; hormones; luteal phase; menstruation; performance; Follikelfas; hormoner; kvinnliga atleter; lutealfas; menstruation; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: De hormonella förändringarna som sker under menstruationscykeln bidrar till variationer i olika fysiologiska processer som påverkar både kvinnors mående och prestation. Det är inte enbart det välstuderade premenstruella syndromet innan blödning som påverkar utan variationer i könshormonerna under hela menstruationscykeln påverkar olika fysiologiska processer. LÄS MER

 2. 2. Idrottares upplevda kunskaper om kost kopplat till kroppsuppfattning : En intervjustudie med unga idrottare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marina Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :attityd; kostbeteende; kostunskap; kroppsuppfattning; idrottsnutrition; idrottsprestation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Idrott på elitnivå definieras sällan som hälsosamt. Individer som utvecklar en elitidrottskarriär, ställs inför olika val och ofta kan dessa val vara avgörande för såväl hälsan som för den idrottsliga prestationen på såväl kort som lång sikt. LÄS MER

 3. 3. Motherhood transitions in sport: From pregnancy to post-partum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Annie Jonsson; Julie Marie Skalleberg; [2020]
  Nyckelord :athlete mother; elite sports; challenge; resource; coping strategy; transition phase; idrottande mamma; elitidrott; utmaning; resurs; copingstrategi; övergångsfas;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kvinnliga idrottares upplevelser av karriärövergången att bli mamma, med ett fokus på utmaningar, resurser och copingstrategier under perioderna före-, under- och efter graviditeten. I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie av kvinnliga elitfotboll- och ishockeyspelares påverkan av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Camilla Sjöholm; Aisha Faiqi; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att analysera hur idrottande kvinnor kan påverkas av socialamedier. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågor behandlas: Vad innebär sociala medier för kvinnliga ishockey- och fotbollsspelare? Vad innebär kroppsideal för kvinnor inom ishockey och fotboll? Metod Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförtsmed sex kvinnliga elitfotbolls- och ishockeyspelare. LÄS MER

 5. 5. Den kvinnliga idrottstriaden- ur ett fysioterapeutiskt perspektiv : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Borglund; Felicia Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Fysioterapeutiskt omhändertagande; förekomst; kvinnliga idrottstriaden; kvinnliga idrottare;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Den kvinnliga idrottstriaden innefattar komponenterna låg energitillgänglighet, menstruationsdysfunktion och låg bentäthet hos kvinnliga idrottare. Samtliga kvinnliga idrottare har en förhöjd risk att drabbas av triaden och störst risk har idrottare där en låg kroppsvikt är att föredra. LÄS MER