Sökning: "idrottande kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden idrottande kvinnor.

 1. 1. Att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln : en fråga om kunskap och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :AnnaClara Forss; Mirella Lind; [2019]
  Nyckelord :female athletes; menstrual cycle; performance; women’s health; empowerment; health promotion; idrottande kvinnor; menstruationscykel; prestation; kvinnors hälsa; empowerment; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln. En kvalitativ metod av öppna brev användes för att samla in data. De öppna breven samlades in digitalt via plattformen www.enkät. LÄS MER

 2. 2. En mil utan jäkt och stress : En genusanalys av marknadsföring inför Tjejmilen 1984-1989

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Moa Ståhlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Tjejmilen marknadsfördes av arrangörerna från premiäråret 1984 till och med 1989, för att ta fasta på hur distinktionen mellan manligt och kvinnligt kön framställs och hur detta i förlängningen kan få betydelse för förståelsen av deltagandet i Tjejmilen. Studien har en poststrukturalistisk diskursteoretisk ingång och genomförs genom en kombinerad diskurs-, text- och bildanalys. LÄS MER

 3. 3. RAE och Damallsvenskan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :Women; Football; Sweden; Relative age effect;

  Sammanfattning : I en allt mer elitsatsande idrott skapas fler och fler svårigheter och problem. Ett av dessa är relative age effect (RAE). RAE innebär att det finns en överrepresentation i deltagarpopulationen av deltagare som är födda tidigt på året. LÄS MER

 4. 4. Crossfitkvinnan : En kvalitativ intervjustudie om hur kvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Cecilia Forss; [2018]
  Nyckelord :Crossfit;

  Sammanfattning : Inledning: Historiskt sett har kvinnors idrottande varit problematiskt och problem med jämställdhet existerar fortfarande. Det finns både krav och förväntningar på vilken typ av fysisk aktivitet kvinnor ska ägna sig åt. LÄS MER

 5. 5. The Olympic games must be reserved for men : en kvalitativ innehållsanalys av Sportbladets framställning av kvinnliga idrottsdeltagare i OS 1996-2016

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Frida Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :idrottskvinnor; Mänskliga rättigheter; Human rights; stereotyper; Genus; idrott; feminism; media; Sportbladet; OS; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idrottskvinnor och deras prestationer marginaliseras och trivialiseras av massmedier genom en genusstereotypisk framställning. Samtidigt påvisar forskning att media är en av de mest inflytelserika formerna för att generera könsvärden. LÄS MER