Sökning: "idrotten vill"

Visar resultat 21 - 25 av 91 uppsatser innehållade orden idrotten vill.

 1. 21. Tränares utbildnings- och kompetensnivå inom ungdomsidrotten. : En kvantitativ studie med fokus att undersöka eventuella samband mellan utbildning och upplevd kompetens

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Joakim Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Competence; Education; Coaching; Coach; Kompetens; Utbildning; Tränare; Kompetensnivå; Utbildningsnivå;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idrotten är en viktig del av de flesta barn- och ungdomars liv, för att idrotten ska bli rolig och uppfostrande krävs det att det finns kompetenta ledare som kan ställa upp.Syfte: Den här studien syftar till att undersöka utbildnings- och upplevd kompetensnivå hos tränare för ungdomar 13-16 år. LÄS MER

 2. 22. En sport i rörelse : Konkurrens och gemenskap i roller derby

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Therese Magnusson; [2016]
  Nyckelord :roller derby; social identity; roller derby; social identitet;

  Sammanfattning : Att vara del av en idrottslig gemenskap kan påverka en individs sociala identitet, det vill säga den bild individen har av sig själv som medlem i en specifik grupp. Att tillhöra normen inom gruppen påverkar den sociala identiteten i positiv riktning. LÄS MER

 3. 23. Idrott som ett integrationsverktyg : Har idrotten främjat integrationsprocesser i Uppsala kommun?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Teodora Janjic; [2016]
  Nyckelord :Integration; idrott; Uppsala kommun; föreningsliv; genus;

  Sammanfattning : Under hösten 2015 ställdes Europa inför nya utmaningar med stora flyktingströmmar. Sverige är ett av mottagningsländerna och statliga satsningar för integrationsprocesser av de nyanlända har ökat. LÄS MER

 4. 24. Omklädningsrummet och elevers deltagande på idrotten : enkä̈tstudie med elever och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mariette Boelskift; [2016]
  Nyckelord :Dusch; Fysisk miljö; idrott och hälsa; Kränkning; Mobbning; Omklädningsrum; Trygghet;

  Sammanfattning : Ett syfte med denna studie har varit att undersöka elever upplevelser i årskurs 6 samt några klasser i årskurs 7 och deras upplevelser i omklädningsrummen före och efter lektionen i ämnet idrott och hälsa. Mer specifikt undersöktes om det finns elever som känner sig kränkta, vad det är för kommentarer som hörs i omklädningsrummet och om eleverna har förslag till förbättringar. LÄS MER

 5. 25. Kommersialisering inom barn- och ungdomsidrott : En kartläggning av utbud och inställningar

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Svensson; [2016]
  Nyckelord :Commercial operators; child- and youth athletics; sports in change; Kommersiella aktörer; barn- och ungdomsidrott; idrott i förändring;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syfte med studien är att kartlägga förekomsten av kommersiella aktörer inom barn- och ungdomsidrotten i Sverige, och att analysera vilken verksamhet som erbjuds (inriktningar) för vem (målgrupper). Syfte är även att undersöka vilken inställning representanter för några specialidrottsförbund har till de kommersiella aktörerna. LÄS MER