Sökning: "idrottsaktiebolag IdrottsAB"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden idrottsaktiebolag IdrottsAB.

 1. 1. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Idrottsaktiebolag i en ideell miljö : En studie om ideella och kommersiella intressen i svenska speedwayklubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Johansson; Pernilla Eklund; [2017]
  Nyckelord :Kommersiell; Ideell; IdrottAB;

  Sammanfattning : Frågeställning: Medför införandet av idrottsAB en intressekonflikt mellan det ideella och det kommersiella? Syfte: Denna studie har som primärt syfte att utreda problematiken kring idrottsaktiebolag och belysa de utmaningar som finns att kombinera det ideella synsättet med kommersiella målsättningar. Tanken är att få mer klarhet över speedwayklubbarnas ekonomiska förhållande och försöka utreda strukturmässiga problem inom sporten. LÄS MER

 3. 3. Svenska elitidrottsföreningars skattepliktiga intäkter : En utredning av elitidrottsföreningars beskattning i förhållande till verksamhetsformen idrottsaktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Daniel Elander; [2017]
  Nyckelord :Ideella föreningar; elitidrott; medierättigheter; reklamrättigheter; allmännyttiga föreningar; naturlig anknytning; hävdvunna intäkter; IdrottsAB; idrottsaktiebolag; bolagisering; skatterätt;

  Sammanfattning : Sedan den gällande skattelagstiftningen för ideella föreningar implementerades 1977 har allmännyttiga elitidrottsföreningar haft en skatterättslig särställning mot andra verksamhetsformer i Sverige. Detta på grund av att allmännyttiga idrottsföreningar har varit skattebefriade för intäkter som har nära anknytning till föreningens verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Sportsligt pris - ekonomisk kris? : En kvalitativ studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Björnfot; Kim Wright; [2014]
  Nyckelord :Företagsekonomi; idrottsaktiebolag; sport;

  Sammanfattning : TitelSportsligt pris – Ekonomisk kris? En studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.ProblemformuleringIdrott har idag gått från att vara lek och spel till att bli en ekonomisk marknad med stora möjligheter. Svenska idrottsföreningar har överlag visat dåliga ekonomiska resultat de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Nyemission. Var det värt det? : En studie om nyemissioners effekter på idrottsaktiebolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jacob Leijon; Adam Bengmark; [2014]
  Nyckelord :nyemissioner; idrottsaktiebolag; idrottsAB; fotbollsklubbar; nyemisison;

  Sammanfattning : This essay has examined the effects that new issues had on the four Swedish football clubs that are organized as sport limited companies. The difference between a limited company and a sporting limited company is that the clubs always have majority ownership by the 51% rule. LÄS MER