Sökning: "idrottsanläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet idrottsanläggning.

 1. 1. Motsägelsefullt hälsobudskap inom idrotten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Karlsson; Olivia Nilsson; [2018-08-15]
  Nyckelord :idrottsanläggning; livsmedelsutbud; näringstäthet; nordiska näringsrekommendationer; café;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet- KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 37Termin/år: Vt 2018Examinator: Mia Prim.... LÄS MER

 2. 2. Idrottsföreningars kamp med driftkostnader och driftbidrag i Kristianstad kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Englesson; [2018]
  Nyckelord :Drift; Driftkostnader; Driftsförhållanden; Driftbidrag; Kommun; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inom Kristianstad kommun finns det ett problem gällande driften och driftkostnaden för idrottsföreningar med egna idrottsanläggningar. Det driftbidrag som kommunen har möjlighet att ge ut har en låg kostnadstäckning gällande driftkostnaderna. LÄS MER

 3. 3. Kampen för det Urbana Sportcentret

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Wikenstål; Jakob Wikenstaal; [2018]
  Nyckelord :Phenomenography; the Theory of Variation; Urban Sports Centre; Fenomenografi; Variationsteori; Urbant Sportcenter;

  Sammanfattning : Städer förtätas och tillgången till fysisk aktivitet och idrotter i idrottsanläggningar minskar. Mot denna bakgrund lät Malmö stad anlägga en ny typ av idrottsanläggning i en gammal industrilokal i området Sofielund. Anläggningen har fått namnet Urbant Sportcenter. LÄS MER

 4. 4. Kultur & fritids påverkan på fastighetspriser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Maria Welander; [2017]
  Nyckelord :Ekonometri; Regressionsanalys; Kultur och fritid; Fastighetspriser; Bostadspriser; Den kreativa klassen; Difference-in-Difference; Property prices; Housing prices; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : The study aims to see if there is an impact of culture & leisure on property prices. To determine if there is a correlation method of regression analysis is used. The analysis is applied on two models, which will be called: Kommunmodellen and Staffanstorpsmodellen. LÄS MER

 5. 5. Energilagring i byggnader : En litteraturstudie om batterilagring, vätgaslagring och en utredning om möjligheter till energilagring av förnyelsebar energi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :André Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Energy storage solarpanels battery storage hydrogen; Energilagring Solceller batterilagring vätgaslagring;

  Sammanfattning : Energikonsumtionen ökar globalt och på grund av detta så behövs ökad energiproduktion. El från förnyelsebara källor är och kommer vara en nyckel för att klara av dessa energibehov och den kanske viktigaste energikällan är den primära solinstrålningen. LÄS MER