Sökning: "idrottsanläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet idrottsanläggning.

 1. 1. Varför ha anläggningar för vissa när idrott ska vara för alla? : En kartläggning om tillgängligheten av idrottsanläggningar i Söderhamns kommun för personer med rörelse-, syn- och intelletuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Johanna Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Idrottsanläggning; Funktionsnedsättning; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet är bra för hälsan och minskar risken att drabbas av sjukdomar, samt bidrar till gemenskap, rörelseglädje och personlighetsutveckling. Personer med funktionsnedsättning är fysisk aktiva i betydligt mindre grad och anser sig ha sämre hälsa och sitter stilla i högre grad än övriga befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Idrottsparken och Västra tornet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Julia Falås; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Idrottsrörelsen är en av landets största folkrörelser med 4 miljoner registrerade som “Aktiv i Idrott” under 2016. Det är få andra rörelser i Sverige som når ut till så många människor och det är således självklart att det finns en stor potential i idrottsrörelsen att vara en aktör inom folkhälsa, integration och minskat utanförskap. LÄS MER

 3. 3. Motsägelsefullt hälsobudskap inom idrotten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Karlsson; Olivia Nilsson; [2018-08-15]
  Nyckelord :idrottsanläggning; livsmedelsutbud; näringstäthet; nordiska näringsrekommendationer; café;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet- KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 37Termin/år: Vt 2018Examinator: Mia Prim.... LÄS MER

 4. 4. Idrottsföreningars kamp med driftkostnader och driftbidrag i Kristianstad kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Englesson; [2018]
  Nyckelord :Drift; Driftkostnader; Driftsförhållanden; Driftbidrag; Kommun; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inom Kristianstad kommun finns det ett problem gällande driften och driftkostnaden för idrottsföreningar med egna idrottsanläggningar. Det driftbidrag som kommunen har möjlighet att ge ut har en låg kostnadstäckning gällande driftkostnaderna. LÄS MER

 5. 5. Kampen för det Urbana Sportcentret

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Wikenstål; Jakob Wikenstaal; [2018]
  Nyckelord :Phenomenography; the Theory of Variation; Urban Sports Centre; Fenomenografi; Variationsteori; Urbant Sportcenter;

  Sammanfattning : Städer förtätas och tillgången till fysisk aktivitet och idrotter i idrottsanläggningar minskar. Mot denna bakgrund lät Malmö stad anlägga en ny typ av idrottsanläggning i en gammal industrilokal i området Sofielund. Anläggningen har fått namnet Urbant Sportcenter. LÄS MER