Sökning: "idrottsföreningars organisation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden idrottsföreningars organisation.

 1. 1. De potentiella möjligheterna - en kvalitativ studie om sju idrottsföreningars uppfattning om det egna handlingsutrymmet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linus Fast; [2012]
  Nyckelord :handlingsutrymme; maktresurser; organisation; ideell förening; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att den svenska välfärdsstatens utformning och handlande förändras infinner sig en ny situation för ideella idrottsföreningar vilka är starkt beroende av de bidrag som utges från stat och kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sju idrottsföreningar upplever sina möjligheter att utveckla och förändra sin organisation. LÄS MER

 2. 2. ”Jaha, vad skall vi hitta på idag? Och kanske något annat imorgon?” : En kvalitativ studie av idrottsföreningars arbete med vision, verksamhetsidé och mål

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Magnus Andrén; Jani Lyyski; [2006]
  Nyckelord :vision; verksamhetsidé; mål; idrott; idrottsförening; organisation; strategi;

  Sammanfattning : Sammanfattning_____________________________________________________________________Författare: Magnus Andrén och Jani LyyskiTitel: ”Jaha, vad skall vi hitta på idag? Och kanske något annat imorgon?” - En kvalitativ studie av idrottsföreningars arbete med vision, verksamhetsidé och mål.Växjö universitet Antal sidor: 96_____________________________________________________________________InnehållSyftet med detta arbete är att studera strategibegreppen vision, verksamhetsidé och mål, kritiskt granska idrottsföreningars arbete med dessa begrepp samt ge förslag på utvecklingsmöjligheter. LÄS MER