Sökning: "idrottslära"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet idrottslära.

 1. 1. Vad kan man när man kan spela badminton? : En kvalitativ studie av elitspelares uppfattning av sina egna förmågor

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Björn Särnbrink; [2019]
  Nyckelord :Net- and wall games; pedagogy; Badminton; Pedagogik; Didaktik; Nätspel;

  Sammanfattning : Abstract Aim. The aim of the study was to identify what abilities that elite players in badminton develop through playing. The purpose of doing this, was to get an insight into the most skillful player’s specific abilities. To investigate what you ”can do when you can do” is of great importance for teaching sports. LÄS MER

 2. 2. Golvet är dammigt och skrivbordet är fullt : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johannes Fälth; [2014]
  Nyckelord :Idrottslärare; arbetsmiljö; habitus; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Denna undersökning har till syfte att belysa hur lärare i idrott och hälsa ser på sin arbetsmiljö och hur individens bakgrund och nuvarande livsstil ser ut, samt vilken betydelse detta har för yrkesutövningen Undersökningen syftar även till att uppmärksamma på vilka sätt dessa id-rottslärare arbetar för att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Dessutom under-söks om det finns några upplevda skillnader i arbetsmiljön bland de tillfrågade idrottslärarna med längre respektive kortare yrkeserfarenhet. LÄS MER

 3. 3. Talet om den idrottsliga praktiken

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna Fabri; Torun Mattsson; [2007]
  Nyckelord :bollspel; dans; idrott; idrottslära; idrottslärarutbildning; läroplansteori; praktisk personlig färdighet;

  Sammanfattning : SammanfattningIdrott som ämne i högre utbildning är flervetenskapligt. En del av detta ämne inom lärarutbildningen är av praktisk karaktär. Studien fokuserar på hur en grupp idrottslärarutbildare talar om den idrottsliga praktiken vid sju olika lärosäten för idrottslärarutbildning i Sverige. LÄS MER