Sökning: "idrottslektioner övningar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden idrottslektioner övningar.

 1. 1. Idrottsundervisning i särskolan - lärarnas erfarenheter och dess betydelse för elevernas inlärningsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Persson; [2015]
  Nyckelord :Special Education; Special School; Special Teaching Education;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks om det finns skillnader mellan lärare som har specialpedagogisk utbildning jämfört med lärare som inte har denna sortens utbildning. Hur påverkar detta elevernas inlärningsmiljö? Kort sagt: ”Lärarnas erfarenheter och dess betydelse för elevernas inlärningsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever i grundskolans allmänna idrottsundervisning : Idrottslärares syn på inkludering och deras arbetsprocess inför och under inkluderande idrottslektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Tim Birgersson; [2012]
  Nyckelord :Inkludering; perspektiv på inkludering; fysiska funktionsnedsättningar; rörelsenedsättningar; idrottslärares attityder; idrottsundervisning i grundskolan; anpassad fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Aviskten med denna studie är att undersöka idrottslärares syn på inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever och hur de arbetar med inkluderande idrottslektioner. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidhemmet 2011 (Lgr 11), kursplanen i ämnet idrott och hälsa och andra liknande styrdokument visar att skolan skall vara till för samtliga individer, oavsett funktionsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Motorik i skolan : idrottslärares syn på motorisk träning för barn i åldrarna 9-12 år

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Andersson; Jennifer Holmberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilken utsträckning organiserad motorisk träning bedrivs i skolan för elever i åldrarna 9-12 år. I detta syfte har ingått att ta reda på hur idrottslärare ser på motorisk träning i ämnet Idrott och hälsa för barn i åldrarna 9-12 år. LÄS MER