Sökning: "idrottsmassage"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet idrottsmassage.

  1. 1. Idrottsmassage

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Tove Andersson; Lisa Vettebring Geidenmark; [2014-06-25]
    Nyckelord :idrottsmassage; instruktion; träningsvärk; utbildningsmaterial; återhämtning; idrottsmassage; instruktion; träningsvärk; utbildningsmaterial; återhämtning; träningsvärk; utbildningsmaterial; återhämtning;

    Sammanfattning : Under de senaste 20 åren har massage använts flitigt av användare inom det komplementärmedicinska området. Idrottare kan drabbas av träningsvärk både efter träning och tävling och det kan förhindra prestationen. I tidigare studier där det undersökts om massage kan hjälpa mot träningsvärk är resultaten splittrade. LÄS MER