Sökning: "idrottsmedicin"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet idrottsmedicin.

 1. 1. Effekten av submaximala Benböj på Countermovement Jump with Arm Swing : Tvärsnittsstudie på aktiva bollidrottare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Jesper Kronlund; Matilda Palm; [2019]
  Nyckelord :Team sports; Vertical Jump; Complex training; Lagsport; Vertikalhopp; Komplexträning;

  Sammanfattning : Introduktion: Den vertikala hoppförmågan är viktigt för prestationen inom många idrotter. Att använda sig utav komplexträning som benböj och vertikala upphopp har i tidigare forskning visats ge signifikant förbättrad kraftutveckling. LÄS MER

 2. 2. Can internal and external load measures via Polar Vantage V predict training status in trained individuals? : - A prospective study during a normal and a heavy load training week.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Jens Offerman; [2019]
  Nyckelord :Acute:chronic load ratio; POMS; Heart-rate recovery; Running Index;

  Sammanfattning : Purpose To evaluate the information provided by Polar Vantage V, a new generation of heart rate monitor/watch (HRM-watch) to the user, regarding the acute:chronic load ratio (ACLR), based onthe external and internal load measures and examine the measures against psychological and physiological measures before and during a threshold test with VO2max testing. Method A five-week prospective study with results and data collected during and after four normal training weeks and during a fifth week with a very high training load. LÄS MER

 3. 3. Concurrent validity and reliability of a time of-flight camera on measuring muscle’s mechanical properties during sprint running

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Sebastian Stattin; [2019]
  Nyckelord :Depth camera; 3D camera; Biomechanics; Acceleration; 1080 sprint;

  Sammanfattning : Recent advancements in 3D data gathering have made it possible to measure the distance to an object at different time stamps through the use of time-of-flight cameras. Therefore, the purpose of this study was to investigate the validity and reliability of a time-of-flight camera on different mechanical sprint properties of the muscle. LÄS MER

 4. 4. Påverkar smärta i ljumskarna styrkeförhållandeti höftadduktorerna-abduktorerna? : - En korrelationsstudie på subelit-fotbollsspelare i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :David Karlsson; Amanda Mattsson; [2019]
  Nyckelord :ljumskar; muskelbristningar; riskfaktorer screeningsverktyg;

  Sammanfattning : Introduktion Bristning i ljumskarnaär den näst vanligaste muskelbristningen bland fotbollsspelare och representerar upp till 28% av alla fotbollsskador per år. Det finns flertalet riskfaktorer som kan ge upphov till denna skadetyp, exempelvis styrkeförhållandet mellan höftadduktorer-abduktorer. LÄS MER

 5. 5. Olika motivationsregleringar och fysisk aktivitet : En tvärsnittsstudie som undersöker samband mellan olika typer av motivation och fysisk aktivitetsnivå, samt jämför köns- och åldersskillnader

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Emelie Nyström; Andrea Wickbom; [2019]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; extrinsic motivation; age differences; gender differences; exercise; Inre motivation; yttre motivation; åldersskillnader; könsskillnader; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Sveriges befolkning är idag otillräckligt fysiskt aktiva enligt rekommendationerna som finns på minst 150 minuters fysisk aktivitet varje vecka. Detta trots att det finns många kända hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv. LÄS MER