Sökning: "idrottsmedicin"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet idrottsmedicin.

 1. 1. Comparison of blood lactate levels between treadmill running and over-ground running during incremental tests : A study on elite male runners

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Oa Blom; [2020]
  Nyckelord :Lactate threshold; Anaerobic; Running track; Laboratory; Testing;

  Sammanfattning : Tests to evaluate runners' aerobic capacity aiming to design training programs are often performed on a treadmill, while the training mainly takes place on over-ground surfaces. Studies have shown that different degrees of inclination on treadmills can compensate for the differences in heart rate (HR) response between running on treadmills and over-ground surfaces. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av träning och fysisk aktivitet inom särskilda boenden för äldre i Örnsköldsviks kommun En kvantitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Martin Lindgren; [2020]
  Nyckelord :physical activity; elderly; strength training; Fysisk aktivitet; äldre vuxna; styrketräning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre eftersom levnadsvillkoren har blivit bättre, det påverkar de äldres hälsa och andelen äldre ökar. Vid ökad ålder sker det fysiologiska förändringar i kroppen som påverkar hälsan vilket kan innebära minskad kraft, långsamma rörelser och försämrad koordination som ger funktionella begränsningar för individen i vardagen. LÄS MER

 3. 3. Prevalence and Localization of Injuries and Pain in Swedish Bodybuliding and Fitness Athletes

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Jimmy Hsia; [2020]
  Nyckelord :athletic injuries; questionnaire; resistance training;

  Sammanfattning : Bodybuilding is a weight training sport similar to powerlifting, strongman, and Olympic weightlifting. Instead of performing a feat of strength in competition, the athletes are based on physical appearance. Information about injuries within the other sports are available. However, there are a low number of studies on competitive bodybuilding. LÄS MER

 4. 4. Methods to assess nonfunctional overreaching in wrestlers : A literature review

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Anssi Sven-Erik Libäck; Katjaana Anni-Maria Kanninen; [2020]
  Nyckelord :Overtraining syndrome; maladaptation; performance decline; fatigue; wrestling;

  Sammanfattning : Introduction Wrestling is a competitive and intermittent combat sport characterised mainly by strength components. Few researchers have examined nonfunctional overreaching in strength-based athletes, such as wrestlers, despite being prevalent. LÄS MER

 5. 5. Nordic Hamstrings Exercise och Razor Hamstring Curls effekt på muskelstyrka och rörlighet i hamstrings för fotbollsspelande ungdomar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Dimos Edirnelis; [2020]
  Nyckelord :Eccentric training; intervention; injury prevention; resistance training; sports medicine; Excentrisk träning; idrottsmedicin; intervention; skadeprevention; styrketräning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekten av 6 veckors styrketräning med så kallad Nordic Hamstring Exercise (NHE) i jämförelse med Razor Hamstring Curl (RHC) med avseende på hamstringsmuskulaturens styrka och rörlighet hos unga fotbollsspelare.   43 fotbollsspelande ungdomar från två olika lag rekryterades till studien varav 40 slutförde den. LÄS MER