Sökning: "idrottsrörelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet idrottsrörelsen.

 1. 1. Fortsätt idrotta : En high-five till elitlagidrotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emilia Aldengård; Amanda Hodzic; [2020]
  Nyckelord :Health Promotion; Health; Team Sports; Elite Athletes; Social Support; Motivation; Hälsopromotion; Hälsa; Lagidrott; Elitidrott; Socialt Stöd; Motivation;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att lagidrotten kan utgöra en hälsofrämjande arena som uppfyller en viktig samhällsfunktion. Trots detta väljer många att lämna idrottsrörelsen i ung ålder medan elitlagidrottare utgör en grupp som valt att fortsätta satsningen vidare. LÄS MER

 2. 2. Hur föräldrars beteenden upplevs av tränare inom barn- och ungdomsfotboll : Ur ett tränarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Zinar Shamlou; Jesper Degerlund; [2020]
  Nyckelord :Föräldrars påverkan på fotbolls tränare; Soccer coach -parent relationship; Parents influence on soccer coach; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur föräldrars beteende upplevs av tränare inom barn och ungdomsfotboll, på vilka sätt tränare upplever att det påverkar dem och hur tränare tycker att idrottsrörelsen ska arbeta med att skapa bättre föräldrabeteenden. Nedan är frågorna som vi vill ha besvarade i denna uppsats. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i stallmiljö : normer, fostran och framtid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Elin Fridlund; [2020]
  Nyckelord :ridsport; framtida ledare; egenskaper; normer; faktorer;

  Sammanfattning : A good leadership can for example be characterized by good communication skills, inspiration, self-awareness, the ability to make decisions and a structured way of working. Previous research indicate that stable environment can be seen as a leadership school for future leaders, both in equestrian sport and other professions. LÄS MER

 4. 4. Fråga inte längre vad staten kan göra för idrottsrörelsen, utan vad idrottsrörelsen kan göra för staten - Har New Public Management förändrat statens syn på den ideella idrottsrörelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Björk; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; Riksidrottsförbundet; Non Profit; Sports; public funding; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigate if the application of New Public Management organization theory in Swedish bureaucracy has influenced the states perception of non-profit organizations. The focus is on the non-profit sports association Riksidrottsförbundet. LÄS MER

 5. 5. "Vi säger att vi leder idrotten men vi anpassar den ju bara" : En studie om implementeringen av Riksidrottsförbundets Strategi 2025

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Inez Rehn; [2019]
  Nyckelord :Förändringar i organisationer; Idrottspolitik; Institutionell organisationsteori; Legitimerande processer;

  Sammanfattning : På Riksidrottsmötet i Maj 2017 beslutades om en omfattande förändring inom svensk idrott; Strategi 2025. Denna förändring syftar till att lösa flera av de problem som idrottsrörelsen under många år haft, såsom tapp av medlemmar tidigare ner i åldrarna, snedvriden könsfördelning på beslutsfattande positioner och generellt höga trösklar in i idrotten. LÄS MER