Sökning: "idrottsskada psykiskt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden idrottsskada psykiskt.

 1. 1. Vägen tillbaka efter en långvarig idrottsskada

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anniina Suortti; Blerim Hasani; Tanja Kourmadias; [2019-08-12]
  Nyckelord :idrottsskada; kvalitativ fallstudie; känsla av sammanhang KASAM ; rehabilitering; stöd; sub-elit; återhämtningsprocess;

  Sammanfattning : Program: Sports CoachingNivå: GrundnivåHandledare: Astrid SchubringExaminator: Karin GrahnAntal sidor: 32 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019Nyckelord: Idrottsskada, kvalitativ fallstudie, känsla av sammanhang(KASAM), rehabilitering, stöd, sub-elit, återhämtningsprocess.... LÄS MER

 2. 2. Idrottsskada - tillfälligt uppehåll eller livskris : En kvalitativ studie om elitsatsande ungdomars psykiska reaktion under skadeuppehåll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niclas Hasselstrand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att undersöka den psykiska reaktionen hos unga svenska idrottare i elitförberedande miljö under sin skade- och rehabiliteringsperiod. Hur påverkades unga elitsatsande idrottare psykiskt av en skada som genererar i lång frånvaro? Hur upplevde de sin sociala och vardagliga situation? Vad för känslor upplevde den skadade elitsatsande idrottaren under sin skadeperiod? Metod Fyra skadade idrottare, två flickor och två pojkar i åldrarna 16-18 år deltog i studien. LÄS MER

 3. 3. "Man tror man är så jävla stark... och tror inte att man kan gå sönder mentalt" : En kvalitativ studie om den mentala rehabiliteringen vid en idrottsskada

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nicole Uddén; Evelina Kalling; [2015]
  Nyckelord :rehabilitering; KASAM; mental rehabilitering; idrottsskador; psykiska effekter;

  Sammanfattning : “Man skulle ju inte få för sig att söka upp någon som kan hjälpa en med psyket för då har man ju något fel på huvudet“ Det anses inte vara lika viktigt att lägga fokus på den psykiska rehabiliteringen under än skada i jämförelse med den fysiska återhämtningen. Trots att många som blir skadade upplever att den psykiska påfrestningen är den som ger störst effekt på individen. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan upplevd stress och idrottsskador – en studie på handbollsspelare på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Andreas Ivarsson; Patrik Sönnerstedt; [2007]
  Nyckelord :Anspänning; Coping; Idrottsskada; Stress;

  Sammanfattning : Idrottsskador har konstaterats vara både fysiskt och psykiskt fenomen, och under de senaste åren har ett ökat intresse för den psykologiska faktorn visat sig. Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan upplevd stress och frekvensen idrottsskador hos elithandbollsspelare samt att undersöka om det finns något samband mellan grundanspänning (trait anxiety) och situationsspecifik anspänning (state anxiety). LÄS MER